Welcome to the official web page of the 'Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun' Foundation / Dobrodošli na službenu web stranicu Fondacije 'Arheološki park: Bosanska piramida Sunca'al Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation

English Bosnian Serbian Croatian German Arabic French French Swedish Italian Finnish UK Site

A+ A A-

URED ZA REVIZIJU FBIH: PORAZNA OCJENA RADA MINISTARSTVA KULTURE GAVRILA GRAHOVCA Featured

Gavrilo Grahovac Gavrilo Grahovac

Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine u svom izvjestaju o radu Ministarstva kulture i sporta Vlade Federacije iz godine u godinu konstatuje da su Ministarstvo kulture Vlade Federacije i ministar Gavrilo Grahovac neopravdano dijelili sredstva bez prateće dokumentacije te da nisu poštovali preporuke o zakonitosti rada iz prethodnih godina. 

Novi izvještaj se može pročitati na službenoj web stranici Ureda:

http://www.vrifbih.ba/javni-izvj/budzet/pdf/Izvj_Fed_min_kulture_i_sporta_2010.pdf 

U njemu se, između ostalog, konstatuje da je ministar Gavrilo Grahovac u posljednoj godini svog drugog mandata kršio zakone veći broj puta. Tako na primjer: 

Str. 2: “Ne može se potvrditi da je izbor krajnjih korisnika tekućih transfera izvršen u skladu sa općim i posebnim kriterijima objavljenim u Programu utroška sredstava, na koji je Vlada FBiH, u skladu sa Zakonom o izvršavanju budžeta FBiH za 2010. godinu, dala saglasnost.” 

Str. 3: “Ne može se potvrditi opravdanost dodjele sredstava korisnicima, za projekte koji su finansirani iz više izvora sredstava, za čiju realizaciju je bilo zaduženo Ministarstvo ( Obala Art Centar – za realizaciju manifestacije Sarajevo Film festival - 300.000 KM, Programske aktivnosti EAST WEST CENTRA Sarajevo 235.000 KM, Projekat realizacije Međunarodne kulturne manifestacije Mostarsko proljeće – 220.000 KM, Projekat za zaštitu filmskog kulturnog nasljeđa – 160.000 KM itd.)” 

Str. 3: “Ne može se potvrditi da je za doznačena sredstava krajnjim korisnicima, utvrdjenim Programom utroška sredstava tekućih transfera za 2010. godinu (Transfera za kulturu od značaja za FBiH, Transfera za obnovu kulturnog i graditeljskog nasljedja i Transfera za sport od značaja za FBiH), a realizovanim na osnovu odluka ministra, bez prethodno zaključenih ugovora, ostvaren adekvatan nadzor. “ 

Str. 3: “Nije izvršen nadzor nad zakonitošću rada fondacija za 2010. godinu, koje su u nadležnosti Ministarstva, u skladu sa članom 47. Zakona o udruženjima i fondacijama (tačka 5.6. Izvještaja)” 

Str. 3: “Ne može se potvrditi da je izbor dobavljača za smještaj i održavanje Zimskog i Ljetnog Kampa animiranog filma (90.000 KM), izvršen u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama BiH ( podtačka 5.3.3 Izvještaja )” 

Str. 7: “Na osnovu izvršene revizije finansijskih izvještaja za 2010. godinu, a u sklopu iste i provjere da li je postupljeno po preporukama datim u prethodnim revizijama, ističemo da Ministarstvo nije postupilo po preporukama koje se odnose na: Raspodjelu sredstava tekućih transfera, uz dosljedno korištenje jasnih, primjenjivih i mjerljivih kriterija i na transparentan način; itd.” 

Str. 10: “Nije nam prezentirana dokumentacija da je izbor krajnjih korisnika, koji su utvrdjeni u Programu utroška sredstava, na prijedlog Ministarstva, izvršen u skladu sa opštim i posebnim kriterijima odnosno da je izbor izvršen na transparentan način putem Javnog poziva.” 

Str. 11: “Ne može se potvrditi opravdanost dodjele sredstava za finansiranje istih projekata, iz više tekućih transfera odobrenih Ministarstvu, obzirom da bi svaki transfer trebao imati svoja pravila raspodjele i oblasti koja pokriva, i isti se ne bi trebali međusobno preklapati, za što smo dali preporuku i prethodnih godina, a koju Ministarstvo nije ispoštovalo. 

Str 11: “Imajući u vidu naprijed navedeno i da revizorskom timu nije prezentirana relevantna dokumentacija na osnovu koje bi potvrdili na koji način je izvršen odabir korisnika, imenovanih u navedenom Programu utroška sredstava, niti način na koji je izvršen izbor korisnika iz interventnih sredstva nismo u mogućnosti potvrditi da je Ministarstvo raspodjelu sredstava „Transfera za kulturu od značaja za FBiH“ i Transfera za udruženja građana i organizacija u oblasti kulture“ izvršilo u skladu sa posebnim kriterijima koji su navedeni u istom.“ 

Str 11: “Zbog naprijed navedenog i na osnovu prezentirane dokumentacije, ne može se potvrditi da su nadležna Ministarstva, prilikom sačinjavanja zajedničkog Prijedloga Programa raspodjele sredstava za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno – historijske baštine za 2010. godinu (ostvarenih od prikupljenih članarina u turističkim zajednicama i boravišnih taksi u 2009. godini), odabir korisnika izvršila na transparentan način.” 

Kao što je poznato, ministar kulture u dva mandata Gavrilo Grahovac uporno je odbijao da posjeti arheološke lokacije Bosanske doline piramida i činio je sve da onemogući rad Fondacije na lokacijama u Visokom, o čemu je više puta javno govorio i pisao zahtjeve Vladi Federacije. Takođe je poznato da su aktivnosti Fondacije, za razliku od ovog Ministarstva, transparentne.

Zadnje ažuriranje utorak, 13 septembar 2011 03:09

Pratite nas

Copyright 2005- © Fondacija--- “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca, Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation. All rights reserved