Fondacija “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca, Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation

English Bosnian Serbian Croatian German Arabic French French Swedish Italian Finnish UK Site

A+ A A-

MJERENJA NEGATIVNIH IONA U TUNELIMA RAVNE

Mjerenja osnovnih parametara u prahistoriijskom Podzemnom labirintu Ravne provode se redovno. Terenski geolog Fondacije ‘Arheološki park: Bosanska piramida Sunca’ dipl.ing.geol. Mejra Kozlo svakodnevno upoređuje vrijednosti negaitvnih i pozitvnih iona na desetak lokacija u tunelima. Također, mjeri vanjsku i unutrašnju temperaturu, pritisak, procenat kisika, vremenske uvjete, vlažnost zraka te električno polje, magnetno polje i elektromagnetizam elektroinstalacija..

Višegodišnja kontinuirana mjerenja pokazuju da ne dolazi do narušavanja osnovnih parametara te da su vrijednosti vlage, temperature, pritiska i elektromagnetizma uglavnom nepromjenjene i da nema značajnijih varijacija.

Jedine signifikantne promjene su se desile na konncetraciji negativnih iona. Uprkos povećanom broju posjetilaca, vrijednosti negativnih iona rastu što je jako dobro. Čini se da je čišćenje većeg broja prahistorijskih podzemnih tunela, bolji protok zraka i visok nivo vlažnosti doveo i do porasta koncnetracije negativnih iona.

I dalje je, na nizu lokacija, više negativnih iona nego pozitivnih što je vrlo značajno, tako da ove negativno naelektrisanie čestice mogu da čiste atmosferu i organizam posjetilaca od virusa i bakterija, te da pospješuju unaprijeđenje zdravstvenog stanja gostiju u tunelima.

Primjera radi, vrijednosti negativnih iona na lokacijama jajolikog bloka, K-1, K-2 i Ljekovite komore kretale su se u rangu od 21.000-25.000 negativnih iona po kubnom centimetru.

Zadnje ažuriranje ponedjeljak, 02 juli 2018 18:13
Copyright © Fondacija “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca, Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation. All rights reserved