Welcome to the official web page of the 'Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun' Foundation / Dobrodošli na službenu web stranicu Fondacije 'Arheološki park: Bosanska piramida Sunca'al Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation

English Bosnian Serbian Croatian German Arabic French French Swedish Italian Finnish UK Site

A+ A A-

OKRUGLI STOL EGIPATSKIH I BH. NAUČNIKA

U okviru radne posjete arheologa i geologa iz Egipta Bosanskoj dolini piramida, održan je Okrugli stol egipatskih i bh. naučnika o dosadašnjem toku istraživanja, otvorenim pitanjima i budućim otkopavanjima.

U okviru radne posjete arheologa i geologa iz Egipta Bosanskoj dolini piramida, održan je Okrugli stol egipatskih i bh. naučnika o dosadašnjem toku istraživanja, otvorenim pitanjima i budućim otkopavanjima.

Egipatski ekspertni tim, koji je pod visokim pokroviteljstvom Vlade AR Egipat došao u goste Fondaciji „Arheološki park: Bosanska piramida Sunca", sastojao se od slijedećih članova:

Prof. dr. Mona Fouad Aly, doktor arheologije i egiptologije, načelnik Konzervatorskog odjeljenja Arheološkog fakulteta Univerziteta u Kairu,

Prof. dr. Soleiman El-Heweli, doktor arheologije, ekspert za faraonski period Konzervatorskog odjeljenja Arheološkog fakulteta Univerziteta u Kairu,

Prof.dr. Nabil Swelim, trostruki doktor arheologije i egiptologije, otkrivač četiri piramide u Egiptu, admiral u penziji,

Dr. Aly Abd Alla Barakat, doktor geoloških nauka, ekspert u Ministarstvu za mineralne resurse, autor knjiga o materijalu iz kojeg su građene egipatske piramide.

Njihovi domaćini su bili eksperti iz Projektnog istraživačkog tima Fondacije. Nakon obilaska niza arheoloških lokacija održan je četverosatni Okrugli stol.

Iz diskusija izdvajamo:

Prof.dr. Muris Osmanagić je upoznao prisutne sa nizom arheoloških artifakata koji su pronađeni u podzemnom tunelskom kompleksu Ravne, Bosanskim piramidama Sunca i Mjeseca te na lokalitetu kamenog tumulusa u Vratnici. Urezani identični simboli na raznim lokacijama (slovo „F", na primjer), izliveni model ljudske stope, simboli na megalitima u tunelu Ravne, itd. upozoravaju na pismenost graditelja bosanskih piramida.

Prof.dr. Muhamed Pašić je izložio rezultate dvogodišnjeg istraživanja ploča pješčara sa Bosanske piramide Mjeseca. Iznio je niz dokaza da je riječ o materijalu koji je oblikovan u okolini, transportiran na lokaciju gradnje piramide i zatim slagan sa izuzetnom preciznošću i graditeljskim umijećem. Svoja dalja istraživanja profesor Pašić usmjerava na dokazivanje teze o tome kako su korištene karakteristike pješčara. Naime, nalazišta pješčara su u Visokom koje leži na ovom materijalu. On se lako i precizno obrađuje, jer puca po sedimentnom sloju. Na vrhu je porozniji i mekši, a što se ide u dubinu postaje manje porozan i tvrđi. Na piramidi su ove ploče slagane obrnuto: na vrh bi graditelji okrenuli manje porozan i tvrđi dio kako bi bio što otporniji prema klimatskim uslovima. To je ujedno i neoboriv naučni dokaz da su ploče prenošene, a zatim ugrađivane u terase piramide Mjeseca.

Prof.dr. Husnija Resulović je govorio o pedološkim svojstvima tla koje prekriva piramide. Zemlja ima svoju memoriju i nosi mnoštvo korisnih informacija. Od tri vrste tla (skorašnje, fosilno i reliktno) ono koje prekriva piramide pripada skorašnjem, čija je starost veća od 5,000 godina, a mlađa od 50,000 godina.

Prof.dr. Ivan Kubit je govorio o geološkim karakteristikama, snažno se zalažući za potrebu daljeg istraživanja, jer se u ovom bazenu kriju ostaci nekoliko različtih civilizacija. Detaljna geološka mapa terena istraživanja je neophodna.

Magistar rudarstva Enver Hasić je komparirao karakteristike tla u tunelu sa srednjobosanskim bazenom ističući da je niz obrađenih blokova i ploča unešen u podzemni kompleks.

Arheolog sa Cambridge-a, Andrew Lauer, stalno zaposleni član Fondacije, je upoznao prisutne sa primjenjenom arheološkom metodologijom u Projektu gdje se za svaki pronađeni artifakt odredi lokacija, vrijeme, pozicija, tumačenje i fotografija.

Autor i istraživač Ahmed Bosnić je povukao paralelu između monumenata u Bosanskoj dolini piramida sa sličnim lokalitetima u Jemenu, Indiji, Egiptu i zemljama Južne Amerike podvlačeći da u mnogim slučajevima ne postoji dovoljno artifakata koji bi upozoravali na autore i primjenjenu tehnologiju.

Egipatski naučnici su postavili niz pitanja svojim bosanskohercegovačkim kolegama te u diskusijama istakli potrebu da se razriješi misterij gradnje ovih objekata, njihovih autora i vremena radnje

Zadnje ažuriranje ponedjeljak, 29 oktobar 2007 11:54

Pratite nas

Copyright 2005- © Fondacija--- “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca, Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation. All rights reserved