Welcome to the official web page of the 'Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun' Foundation / Dobrodošli na službenu web stranicu Fondacije 'Arheološki park: Bosanska piramida Sunca'al Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation

English Bosnian Serbian Croatian German Arabic French French Swedish Italian

A+ A A-

PIRAMIDE I 'VIŠA REALNOST'

Piše: dipl. ing. Goran Marjanović
 
Naša skromna iskustva u "ogledalu Kozireva" (MNCNT) pre nekoliko godina pokazala su nesumnjivo moguć uticaj na kontakt sa "višom Realnošću" ili "dubljim aspektima" vlastitog bića a time i na naše zdravlje, ESP, transpersonalnu komunikaciju ...
Igrom sudbine - nedavno sam imao priliku učestvovati u eksperimentu sa "Allatra piramidom" koja - po rečima njenog operatera - ima hiljadu puta snažniji efekat. Po mom mišljenju i "osećaju" - iako možda i nije baš toliko - ipak je zaista primetno efikasnija.
Prema Modelu KGE, naša komunikacija sa fenomenima HiperSveta, viših nivoa svesnosti, odvija se putem odgovarajućih "vozila duše". U domenu materijalnog segmenta to su kvantni nivoi 8, dakle foton (tj. Hercijanski elektromagnetni talasi), neutrino čestice (k=7), elektron (k=6), proton, neutron (k=5) atomi, molekule itd, što je oblast čulne percepcije koju dobro poznajemo.
Međutim, forma i sadržaj duhovnog aspekta realnosti manje je poznata nauci ali nam Model omogućuju izvesnu korelativnost ezoterijskih i nučnih termina.
Prema postavkama Modela, komunikacija našeg - nesumnjivo energetski višeslojnog bića - na astralnom nivou, koji odgovara nivou kvantiranosti k=9, odvija se putem Teslinih talasa - ili - prema ezoterijskim tumačenjima - putem emocija.
Naredni nivo svesnosti ili forma našeg bića je "mentalno-kauzalni" nivo koji odgovara kvantnom nivou k=10,  na kojem "duša" interaguje sa Realnošću putem "vozila" odgovarajućeg "denziteta" - putem intuicije - duhovnog fenomena koji se često pominje u svakodnevnom životu ali ipak još uvek izmiče granicama racionalnog.
Na svu sreću, Model KGE nam dozvoljava opis ovih pojmova odgovarajućim fizičkim parametrima materijalnog sveta (gustina energije, masa, prečnik, frekvencija, talasna dužina ...) što uveliko obogaćuje "kolorit mogućeg poimanja, "rezoluciju" i "dubinu" naših uvida u "onostrano" :)

Allatra pyramid experiment 2019 (13.21)

https://youtu.be/XwuaGLihs6c

evo i njihovog tumačenja … :

The human energy structure in the invisible world (6.53).

https://youtu.be/ctNHQUhZs2o   

Related Video

Zadnje ažuriranje subota, 30 novembar 2019 07:20
Copyright 2005- © Fondacija--- “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca, Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation. All rights reserved