Welcome to the official web page of the 'Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun' Foundation / Dobrodošli na službenu web stranicu Fondacije 'Arheološki park: Bosanska piramida Sunca'al Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation

English Bosnian Serbian Croatian German Arabic French French Swedish Italian

A+ A A-

KRAJ JEDNE VELIKE PRIČE

Autor: Mate Puljak
“Ah, da me je narod moj slušao, najboljom pšenicom bih ga hranio!” (Ps. 81,14,17)

UVOD
Na jednoj prapovijesnoj gradini u blizini sela Dobrinče stoje razasuti ostaci tzv. lijepa najvećeg naselja srednje bronce u Imotskoj krajini a vjerojatno i šire. Ta Velika gradina je moja osobna Golgota. Iako danonoćno gleda na Bijakovu i njena tri najviša vrha; sv.Juru, sv.Iliju i Troglav...
zemaljsku predstavu triju zvijezda Orionova pojasa, nažalost više ne nalazi smiraja. Ni u svitanju ni u sutonu...
I dok se “sv. Jure” nadviriva preko niskih oblaka tražeći Orionovu glavu po krajini...zaraslu u kamenu i travi...dobrinačka predstava Orijaša ozidana zidovima vrhunske kvalitete ukazuje da ništa na ovom prostoru nije slučajno postavljeno. Nevidljivo je, doista, prava stvarnost.

Copyright 2005- © Fondacija--- “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca, Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation. All rights reserved