Logo
Print this page

MEGALITSKA CIVILIZACIJA

Ruža Daničić - članak

 U V O D

Megalitska civilizacija se javlja tokom neolitika i brončanog doba u skandinavskim zemljama, Škotskoj, Iberijskom poluotoku, Sredozemnom bazenu, Engleskoj i Francuskoj, na Krimu i na brojnim mjestima po svijetu. Najpoznatiji i najreprezentativniji spomenik je Stonheng, ali je po veličini najimpresivniji Karnak u Francuskoj, gdje ima preko 6200 menhira, dolmena i kromleksa. Bretanja je na sjeverozapadu, postala dio  Francuske od 1532.g, smještena je između  Lamanša, Keltskog mora, Atlantskog oceana  i Biskajskog zaljeva, na dužini od 280km. Tu je cvjetala megalitska gradnja od 5000 g.pr.n.e., a ima dolmena, čija starost se procjenjuje na 7000.g.Linija obale se od tada mjenjala, razina mora podigla oko 9m. Najniža plima mora  danas odgovara najvišoj u prošlosti. Mnogi su spomenici potopljeni, prekinute linije, gdje su bili grobovi i mjesto za duše umrlih. 

jm

Najnoviji članci od Administrator

Copyright 2005- © Fondacija--- “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca, Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation. All rights reserved