Welcome to the official web page of the 'Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun' Foundation / Dobrodošli na službenu web stranicu Fondacije 'Arheološki park: Bosanska piramida Sunca'al Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation

English Bosnian Serbian Croatian German Arabic French French Swedish Italian

A+ A A-

POTVRĐENO: NAJVEĆA SVJETSKA KAMENA KUGLA NALAZI SE U ZAVIDOVIĆIMA

Piše: dr. Semir Osmanagić

Otkriće nove kamene kugle u Zavidovićima u martu 2016. senzacionalno je odjeknulo u čitavom svijetu. Fondacija “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca” organizirala je široku medijsku kampanju u predstavljanju ovog prahistorijskog fenomena.

Fondacija se obratila na nekoliko milona primalaca e-mailova koje ima u svojoj bazi podataka, uključujući brojne svjetske medije. Još jednom se progovorilo o teritoriji Bosne i Hercegovine kao lokaciji drevnih civilizacija, znatno starijih od konvencionalnog viđenja ljudske prošlosti.

S uzorcima smo se obratili na fakultete u Srbiji i Bosni i Hercegovini te sada predstavljamo analize do kojih smo došli.

Diplomirani geolog Miodrag Jovović iz Beograda je volonterski uradio petrografsku (makroskopsku i mikroskopsku) analizu uzorka kamene kugle, zaključujući da je “tekstura masivna” s prisustvom “kvarca, muskovita, oksida gvožđa, magnetita”, a “karbonatna osnova je bazalni cement”. Očigledno je prisustvo energetski aktivnih elemenata.

Na Rudarsko-građevinsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli obavljeno je određivanje gustoće čvrstih čestica (odnos mase čestica prema njegovoj zapremini). Magistar geologije Mersudin Hodžić potpisao je izvještaj u kome je utvrđena vrijednost gustoće od 2,64 g/m3.

Volumen kamene kugle jednak je vrijednosti od 14,14 m3.

Masu u kilogramima, nakon toga, jednostavno je odrediti umnoškom gustoće (“specifične težine”) i volumena. Masa kamene kugle u Zavidovićima iznosi 37,32 tone!

Velike kamene kugle od granodiorita sam vidio u Kostariki, od kojih je najveća dostizala masu od 25 tona. Na zapadu Meksika, kraj gradića Ahualco, na lokaciji “Piedras bolas”, vulkanske kamene kugle dostižu 35 tona.

Mjerenjima kamene kugle u Zavidovićima i poređenjem s do sada najvećim kuglama u Centralnoj Americi potvrđujem da je bosanska kamena kugla najmasivnija i najveća na svijetu.

 

Zadnje ažuriranje četvrtak, 22 septembar 2016 08:18
Copyright 2005- © Fondacija--- “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca, Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation. All rights reserved