Welcome to the official web page of the 'Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun' Foundation / Dobrodošli na službenu web stranicu Fondacije 'Arheološki park: Bosanska piramida Sunca'al Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation

English Bosnian Serbian Croatian German Arabic French French Swedish Italian

A+ A A-

OTKRIĆE: MEGALITNA KULTURA NA SJEVERU KIPRA - MEVLEVI MEGALITI

Piše: dr. Semir Osmanagić

Sjeverni dio otoka Kipra, pod turskom upravom, mnogo je mirniji i s manje turista u odnosu na južni dio. Sporadična arheološka istraživanja tek dotiču samu površinu bogatog nasljeđa. U pripremi posjete Kipru tražio sam od domaćina da mi pokažu potencijalne megalitne lokacije i podzemne prolaze.

Na obroncima sela Mevlevi nas dočekuje Mustafa. On nam treba pokazati nekoliko podzemnih tunela. Sa površine zemlje nekoliko rupa vode u prolaze dugačke od nekoliko metara do pedeset metara. Interesantno, ali daleko od impresivnih Kapadokja tunela. Kaže da osim ovoga ima i jedan manastir na vrhu brda, ali treba voziti lošim, neravnim putem.

Krećemo terencem u vožnju od nekoliko kilometara. Nakon truckanja, dolazimo i do vrha uzvišenja s ostacima bizantijskog manastira. Kažu da je voda dopirala do samog vrha brda, odakle se slijevala naniže. Tu stajemo.

Suprotno od manastira, 200 metara dalje, vidi se podignuti kamen. Čini se da je niži od dva metra. To nam privlači pažnju. Odlazimo pješice. Približavajući se, vidimo još jedan uspravni kamen, pa još jedan. E, ovo je već nešto od interesa za mene.

Prvi uspravni blok je istinski megalit, veliki kamen. Visina mu je 190 cm, dužina 115 cm, širina 66 cm. Ima masu od 3,17 tona. Kompas pokazuje pravilnu orijentaciju sjever-jug (180 stepeni), po dužini. Blok je obrađen sa četiri strane. Erozija je vidljiva, ali sva četiri brida su pravilna. Vrh mu je oštećen.

Ovaj blok stoji na kamenoj podlozi. Ne vidi se vezivni materijal, kao da blok raste iz kamena. Podloga, ili temelji, se produžavaju u obliku slova “U”, Dva kraka su dugačka po 330 cm, a središnji dio je dugačak tri metra. Vrlo pravilno. Prostor između dva vanjska kraka je ispunjen grmljem i zemljom.

Susjedni blok je udaljen pet metara od prvog. Također, megalitni po svojim dimenzijama i masi. Visok je 210 cm, dugačak 95 cm, širok 50 cm, s masom od 2,19 tona. I njegov vrh je oštećen, Pravilne četiri stranice. Kod ovog megalita postoji odstupanje u odnosu na osu sjever-jug od 10 stepeni (190 stepeni). Njegova lokacija prati kretanje sunca na crti jug, jugozapad.

Slijedeći blok je jos impresivniji. Visina mu je čak 305 cm, dužina 115 cm, a širina 50 cm. Na kubikaži od 1,753 k.m. masa je 3,85 tona. Kompas pokazuje 170 stepeni, dakle odstupanje od pravca sjever-jug za deset stepeni. Izuzetna pravilnost.

Pregledom terena ustanovljavam da su pod travom još mnoga postolja, ali megaliti nedostaju. Obično su megaliti praćeni trostranim kamenim temeljem, najčešće po tri metra širokim. Kamen je niveliran. Veza megalita s kamenom osnovom je svuda ista, zagonetna. Nema veziva, ali vrlo čvrsta. Kao da su iz jednog komada izrađeni. Ili stopljeni, fuzijom.

U svim međuprostorima je grmlje, zemlja. Čini se da su kopači u potrazi za blagom ovuda kopali i tražili potencijalne grobnice.

Četvrti blok ima visinu od 170 cm, dužinu od 75 cm i širinu od 52 cm. Njegova masa je gotovo tonu ipo (1,45 tona). Igla na kompasu pokazuje pravac od 190 stepeni. Ponovo odstupanje od deset stepeni, ali na drugu stranu.  Interesantno da ovaj blok odstupa od prva tri. Kao da je on bio u drugom, znatno širem krugu. Pogledom prelazim preko ravnice. Slijedeći blok je najvjerovatnije obrazovao treći, najširi krug.

Procjenjujem da je na ovom terenu bilo između 30-60 uspravljenih megalita. Većina je nasilno uništena. Najveću osnovnu diemnziju ima blok dužine 180 cm, širine 90 cm i procjenjene visine od 300 cm. Taj je imao originalnu masu od više od deset tona (10,692 tone) ! Njegova orijentacija je 120 stepeni.

Je li moguće da su graditelji svaki blok pomjerali za deset stepeni?

Moji domaćini nemaju naziv za ovu lokaciju. Najbliže selo je Mevlevi, desetak kilometara udaljeno. Zato je logično da sam mu dao radni naziv “Mevlevi megaliti”.

Slijedeći dan mijenjam progam. Tražim od svojih domaćina povratak na ovu lokaciju. Ona nije zabilježena među poznatim arheološkim sajtovima Sjevernog Kipra.

Zgrada manastira se zvanično zove “Aya Marina Church”. Ime ih nekoliko na otoku s tim imenom. Međutim, kamene kuće manastira nemaju ništa dodirno s ovim megalitnim kompleksom, ni po stilu ni po vrsti kamena.

Zaravan na kome su smješteni megaliti ima odličnu preglednost, od 360 stepeni. Najvjerovatnije su tu bila postavljena tri megalitna kruga. Pravilno odstupanje megalita od pravca sjever-jug po deset stepeni i njihova pravilna međusobna udaljenost vjerovatno su služila kao kalendar. Ukupno odstupanje pojedinih blokova od pravca sjever-jug je 30 stepeni.

Preko zaravni prelazi pastir sa stadom ovaca. Razgovaramo s njim. Pokazuje nam jednu lokaciju na kojoj nedostaje megalit, ali ima trostranu osnovu. Rastinja nema, samo zemlja. Neko je tu kopao i došao do dna stijene koja se pruža pet metara u dubinu. Ispod stijene mali prolaz. Pastir nam govori da se tu uvlačio kao mlađi. Podzemni tunel je bio dugačak oko 30 metara. Dalje nije išao jer nije imao dobro svjetlo. Također, ističe da postoji niz prolaza ispod drugih megalita.

Ovo otvara novu dimenziju ove lokacije. Riječ je o nadzemnom i podzemnom kompleksu. Možda postoji veza između nekih, ili svih megalita i podzemnih prolaza?

MEDITACIJA

Izdvojio sam se. Sjeo pored najvećeg megalita i stavio ruku na njega. Zatvorio oči, Opustio se i zaplovio mrakom.

“Ovaj prostor je vidio četiri civilizacije. Prvu, kojoj su najvažnije bile energija i voda. Drugu, koja je ovdje bila zbog vode i hrane. Treću, koja je osvojila ove krajeve i uništila megalitnu lokaciju. Čevrtu, koja je upotrebljavala keramiku.

Svaku megalitnu cjelinu s tunelom koristila je jedna familija. Najstariji član se spuštao u tunel. U podzemnim prolazima su imali duhovne procesije. Postoji prostorija u koju se može doći iz više pravaca.”

***

Gledam stabla. Nekoliko smreka sa spiralno uvijenom korom. Jasno, ispod stabla je energetski vorteks koji uzrokuje da kora ne raste ravno u visinu, već se uvija. Identičan fenmen sam video u Arizoni, u Sedoni.

Lokalni stanovnici govore o vodi. Na jednom mjestu je i bunar. I eto dva elementa za prvu civilizaciju. Preciznije, megalitnu kulturu. Energetski vorteksi i tekuća voda.

Dakle, na tlu današnjeg Sjevernog Kipra u prošlosti je postojala megalitna kultura. Duhovno razvijena, astronomski orijentirana, razvijene socijalne organizacije koja je bila u stanju da organizira oblikovanje, transport i montažu megalitnih blokova.

Još jedna zaboravljena civilizacija, o kojoj u ovom momentu ne znamo gotovo ništa, je “pronađena”. Starost je sigurno veća od 5.000 godina i pripada eri graditelja megalitnih krugova, menhira i dolmena širom Europe i Mediterana.

Zadnje ažuriranje nedjelja, 25 decembar 2016 14:19
Copyright 2005- © Fondacija--- “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca, Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation. All rights reserved