Logo
Print this page

Misteriozna Bugarska

KAMENA ŠUMA: “POBITI KAMANI”

Piše: dr. Semir Osmanagić

S tri auta krećemo izvan Varne, na Crnom moru, u pravcu Burgasa. Destinacija nam je lokacija “Pobiti kamani” ili “zabodeni kamenovi”.

Mali ured za prodaju karata, tridesetogodišnjak nam govori na bugarskom:

“Na površini od 50 kvadratnih kilometara smješteno je stotine uspravljenih kamenova. Identifikovali smo petnaest grupa. Ova prva ima 300 kamenih stubova na dužini od 800 metara. Više je teorija geologa o nastanku ovih uspravljenih kamenih stijena. Prva ide u prošlost 50 miliona godina. Nakon što se Lutejsko more povuklo, geolozi tvrde da je erodirao prostor između krečnjačkih stijena i tako su se formirali stubovi. Druga teorija govori da je ovdje postojala šuma te da se oko drveća formirao kamen. Kada je drveće istrulilo, izvana je ostao kamen, a iznutra šupljine. Treća, novija teorija, govori o postojanju metana ispod površine koji bi, naglim eksplozijama, dovodio do odvajanja stijena, formiranja stubova i šupljina unutar njih.”

Na službenom panou pominju i objašnjenje o ovoj lokaciji kao energetski moćnom mjestu. Ako se hoda bos i stoji na nosačima stubova, negativna energija odlazi iz tijela, Mali kameni krug, koji je prije 30 godina formiran, označava energetski najjače mjesto koje bi moglo imati ljekoviti aspekt.

Pitao sam ga od kada radi ovdje,

-          Već četvrtu godinu – odgovara.

-          Pa, koje je tvoje mišljenje o nastanku ovih stubova, zanemari šta geolozi kažu?

-          Ja se tu osjećam dobro.

Krenuli smo u obilazak. Ovako nešto nisam još nigdje vidio. Krečnjačke stijene, kružnog oblika, formiraju stubove. Poneka je nepravilnog geometrijskog oblika, ali kao da ima neku drugu ulogu: s prostorom za sjedenje, malim prolazom, mjestom za osmatranje…

Tlo je neravno, kamenito. A iznad takvog tla se uzdižu ovi krugovi. Poneki kao da imaju odlomljene vrhove.

Interesantno je da među objašnjenjima nema pomena o Tračanima ili nekoj drugoj kulturi.

Zanimalo me je da li mogu dobiti dodatne slike iz mog energetskog polja. Zatvorio sam oči i uputio pitanje o porijeklu lokacije, prisustvu ljudi, svrsi.

MEDITACIJA

U vremenu prije vremena, sve je bilo prekriveno velikim morem. Voda se polako povlačila, Ostajalo je kamenito tlo, kameni brijegovi u pijesku. Prvi ljudi su ovdje došli jako davno, znatno prije Tračana, između 20.000-30.000 godina. Zajednica se povećavala. Ovo ih je mjesto privlačilo. Počeli su da obrađuju ove stijene. Ne metalom ili drvenim alatima, već kamenim. Tražili su dovoljno čvrsto kamenje koje može oblikovati krečnjačke stijene. Strpljivo su, udarcima, obrađivali nepravilne stijene u pravilne, kružne stubove. Najviše stubove su obrađivali sa kamenih ploča koje bi slagali jednu na drugu.

Stubovi su im simbolizirali i muški i ženski princip, istovremeno. Ova zajednica nije bila ni matrijarhalna, ni patrijarhalna. Svi su imali svoje uloge. Krug je bio simbol žene, uspravljeni stubovi, muškarca. I ne samo to. Probijali su se, svojom visinom, prema nebu, stapali s njim. Gore su vidjeli kosmičkog stvoritelja, neba, zvijezda i Zemlje. Ne Boga, s velikim “B”, ne bogove, s malim “b”. Jednostavno, Kreatora.

U središnjem dijelu, u kome sam stajao, bila je najveća koncentracija stubova. Tu se se nalazili najviši stubovi. Elegantni, stremili su prema gore. Što su ih više obrađivali, primjećivali su da lokacija dobija na energetskoj snazi i da utiče na njihovu duhovnost. Čistili su kameni prostor između stubova i tako su stubovi postajali samci.

Nije bilo nekog reda u rasporedu stubova, obrazovanju krugova, korištenju sakralne geometrije, orijentacije prema stranama svijeta. Jednostavno su oblikovali one stijene koje su im svojom visinom i širinom bile pogodne.

Vremenom su pojedine sekcije počeli koristiti za razvoj različitih duhovnih, mentalnih i fizičkih osobina. Imali su prostor za jasnoću misli. Razvoj duhovnih čula. Unapređenje čula sluha i vida. Fokusiranost.

Ovo je bio njihov prvi građevinski i duhovni poduhvat na ovakvoj skali. Učili su, razvijali se.

Zajednica je rasla. Ovo nije bilo mjesto za život, stanovanje, već sveto, zaštićeno mjesto.

Došli su barbari sa sjevera. Krupni, ogrnuti krznima, nemilosrdni, u rukama su imali kamene batove, na drvenim ručkama, povezanim nekom vrstom užadi. Nakon što su poharali ova sela, okomili su se na njihovo svetilište. Razbijali su vrhove stubova, jer su znali da oni zrače. Najveće stubove su razbili na više dijelova. Neke su razbijali po sredini.

Nakon što su se osvajači povukli, malobrojni preživjeli pokušali su vratiti funkciju ovoj svetoj lokaciji. No, bili su slabi, neorganizovani i više nisu bili u stanju ponoviti poduhvat svojih predaka.

*** 

Završavamo posjetu. Moji me bugarski prijatelji pitaju šta im je dalje činiti. Kažem im da dovedu stručnjake da izmjere energtske fenomene, prije svega elektromagnetizam i električna polja, zatim radiesteziste koji će locirati podzemne energetske linije te ljude s razvijenim duhovnim čulima da im mapiraju lokacije za različite energetske aktivnosti. Nakon toga, trebaju promovirati lokaciju u medijima.

Na odlasku, kažem Asenu i Veri.

“Možda je sve što sam vam rekao pogrešno. I, vjerovatno jeste. Ali ako je pet posto istina, imamo intrigantnu sliku prošlosti.”

Zadnje ažuriranje petak, 07 april 2017 12:27
jm

Najnoviji članci od Administrator

Copyright 2005- © Fondacija--- “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca, Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation. All rights reserved