Welcome to the official web page of the 'Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun' Foundation / Dobrodošli na službenu web stranicu Fondacije 'Arheološki park: Bosanska piramida Sunca'al Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation

English Bosnian Serbian Croatian German Arabic French French Swedish Italian

A+ A A-

Autor: Mate Puljak

O rotondi iznad sela Ošljeg, na obroncima planine Utrk, (lokalitet Bijela lokva) pisao sam na vrhuncu aktualnosti teme kojom se znanstveno bavio kolega dr. Igor Šipić. Osim njega i tonskog majstora Srđana Nogića, o građevini su pisali mnogi znanstvenici, strukovnjaci i laici. Crkva se vodi kao predromanička, 8.-10. stoljeće. Ne zna se kome je bila posvećena, tko ju je gradio, niti zbog čega. Nagađanja o tome da li je mlađa ili starija i dalje traju. Moje je mišljenje kako je izvorna gradnja bila kasnoantička. Na toj osnovi podignuta je  redromanička priča, da bi ju ovakvom, kakva je ostala sačuvana, skiciralo nekakvo tajno društvo koje je raspolagalo drevnim znanjem. Na pamet mi padaju samo Templari. Jesu li je oni izmijenili i nadogradili, ili su to kasnije učinili njihovi nasljednici, tj. jedna loza njihovih potomaka, teško je tvrditi. Znanje koje je u nju implementirano svojstveno je templarskim građevinama. Smatram da je razorena u 15./16. st., nakon što je preuzela funkciju utvrde „ kastra oikumena“. Da bi se taj pojam odnosio na veće naselje, koje je napuštanjem postalo „erimokastron“, kako su pisali T. Živković i S. Ćirković, meni osobno ne drži vodu, jer se pojam mogao odnositi na samo jednu građevinu, u ovom slučaju značajnu crkvu koja je, prema potrebi, postajala utvrda. Donosim neka zapažanja koja mogu dobro doći dr. Šipiću i svima koji se bave ovom temom, a tiču se veze s Templarima i same akustike te iznimne građevine.

subota, 22 februar 2020 18:19

Autor: Mate Puljak

Na početku ovih nevjerojatno vrijednih legendi treba odbaciti sva povezivanja „našeg“ vukodlaka s televizijskim prikazima entiteta kojeg filmska, i druge, s njom povezane i nepovezane industrije, nazivaju vukodlakom. U mnogim pričama i filmovima prikazani su kao živi ljudi koji za punog mjeseca mijenjaju izgled u vuka ili hibrida vuka i čovjeka. „Naš“ vukodlak je uvijek bio mrtvac i gotovo nikada nije sličio na vuka, ali se, prema želji mogao „prometnuti“ u jega. Odmah ću odbaciti sve pokušaje onih koji su pisali o temi vukodlaka da ga učine nasilnim bićem, ubojicom i slično. Isto tako, vukodlak nije vampir, vještac, štrigun, vukojarac ili ne znam šta već! Radi se o velikim greškama koje struka, pogotovo mlađa i neiskusnija, uporno i kontinuirano radi. To je nepoznavanje terenske građe i detalja koji su veoma bitni. O vukodlaku pišu ljudi koji na svoje uši nikada nisu čuli niti jednu jedinu predaju o tom mitološkom biću. Njima u djetinjstvu nije usađen strah od vukodlaka, niti su ikada živjeli u podneblju gdje su nastajale te priče i legende. Iz svoje zbirke od 2700 naslova predaja koje sam sakupljao 24 g., izvukao sam one koje spominju vukodlaka. Napominjem da su predaje o vukodlacima koncentrirane na prostoru iza planine Biokovo (staro ime Bijakova). Kako se pomičemo dalje na istok, zapad i prema granici s BiH, one jednostavno nestaju, da bi se opet pojavile, ito pretežno na višim nadmorskim visinama. Ne smijemo generalizirati temu vukodlaka kako je to postala praksa jer na prostoru Hrvatske živi nekoliko različitih naroda. Svi oni imaju svoje legende, po njima znamo da nismo jedan narod. Ja iznosim predaje plemena koje je naseljavalo prostor zabiokovlja. Narod između Cetine i Neretve, u užem smislu, predstavlja granu izravnih potomaka ilirskog plemena Dalmata. Naše predaje najsličnije su predajama BiH s naglaskom na istočnu Hercegovinu.

subota, 22 februar 2020 18:04

Autor: Mate Puljak

Izumrla je generacija koja je pamtila najstarije domorodačke običaje. Jedan takav sam opisao u ovom radu. Sasvim sigurno se radi o drevnom prapovijesnom običaju za kojeg su mi rekli da su ga stari donijeli iz Bosne. Oni su držali ispravnim da su žitelji drevne Imotske krajine i Bošnjaci isti „Stari narod“. Isto tako se čuvao podatak da se iza Drine i s onu obalu Save nalazi drugi narod. Bošnjaci se moraju otrijezniti od Srednjega vijeka jer je njihova povijest mnogo starija. Upornim forsiranjem srednjovjekovlja sami sebi nanose štetu, dok nesmotrenim ograničavanjem starosti stećaka, negiraju svoj kontinuitet na ovom prostoru. Upravo su stećci ti koji ga mogu dokazati.

subota, 22 februar 2020 10:14

Autor: Mate Puljak

Na jednom stećku u mjestu Dobrinče, Imotska krajina, stoji prikaz lova na vepra. Jedini je takav u granicama RH, dok ih je nekoliko zabilježeno u BiH. Mi koji smo završili klasičnu gimnaziju znamo za mitološki lik vepra kroz grčku mitologiju, odnosno lov na Erimantskog i Kalidonskog vepra. U mojem kraju postoje priče o veprovima koje su mnogo zanimljivije i mističnije od tih grčkih legendi. Iz njih saznajemo da je vepar bio napasnik žena, uvijek je sa sobom nosio zlo, negdje u tolikoj mjeri da su ga smatrali demonom ili Sotonom. Donosim neke od predaja, kao i prikaz sa stećka nekropole „Šamatorje“. Zanimljivo je da identičnu sliku nalazimo i na nekim stećcima u Bosni (Marian Wenzel). Stećak s nekropole na obrinčima nije objavljen među sličnim primjerima, pa je ovo prilika da ga netko, po prvi puta, prezentira javnosti.

subota, 22 februar 2020 05:58

Autor: Mate Puljak

UVOD

„Naučna elita pati od narcisoidnog poremećaja ličnosti.“‐ Zoran Dimić, znanstvenik Senzacionalna spoznaja o jednom stećku s nekropole u Budimirima (Imotska krajina), ponovo otvara pitanja radi li se o srednjovjekovnom misticizmu ili nečem mnogo starijem što seže do samog Edena?
Lamedvavnik na jidišu označava jednog od 36 pravednika. Zbroj numeričkih vrijednosti hebrejskih slova L (30) i V (6) iznosi 36. U židovskoj gematriji 18 je broj života, dvije osamnaestice predstavljaju dva života; jedan na Zemlji, a drugi među zvijezdama. Svako pokoljenje ima trideset šest pravednika zbog kojih Bog neće uništiti svijet. Simbol na stećku u Budimirima nije uho kako su neki pisali, niti je rijeka Fojnica. Radi se o slovu „ vav“. Još jedan poraz svekolike stručne zajednice. Polako, ali sigurno, dokazujemo da je na stećcima uklesano drevno znanje o astronomiji i jedan poseban put do Boga koji samo naizgled sliči na srednjovjekovnu gnozu, hermetizam i Kabalu. Kabala je već od prvog stoljeća nove ere počela svoju degradaciju. Ta priča je mnogo dublja i kompleksnija i nije riječ o religijskom misticizmu nego o znanju. Krive interpretacije i proizvoljna tumačenja Kabale dovela su do velikih zabluda i predrasuda. U kakvoj je vezi megalitni ciklopski bedem u Cisti Velikoj s ovom pričom? Počinjem razotkrivanje svega onoga što sam čuvao za sebe, tj. za svoju knjigu.

utorak, 17 decembar 2019 13:15

NEOBJAVLJENE FOTOGRAFIJE I PREDAJE

Autor: Mate Puljak

UVOD
Kroz dosadašnje radove objavio sam mnogo fotografija megalitne ilirske gradine Osoje (Cista Velika‐Imotska krajina), međutim, veliki dio priče sam ostavio za sebe. Prisjetiti ćemo se narodnih predaja kojima ćemo dodati najnovije do kojih sam došao kontaktirajući iseljenike u tuđini. Vidjeti ćete i fotografije koje nisam objavljivao. Naravno, dio priče neću još objaviti, to će ići u sklopu istraživanja podzemnih prolaza velikog kompleksa tzv. rudnika. Gradina Osoje krije veliku tajnu, ili ćemo je otkriti ili ćemo završiti poput svih onih koji su davnih godina pokušavali.

utorak, 17 decembar 2019 13:15

Autor: Mate Puljak

UVOD

U članku „Pronađen sunčev talisman“ objavio sam medaljicu o kojoj napokon mogu reći nešto više. Radi se o prikazu tzv. Sunca iz Vergine, znaku dinastije Argeada (700.‐310.prije Krista) kojoj je pripadao Aleksandar Makedonski. Pronađena je u mjestu Gala nedaleko Sinja. Stjecajem veoma
čudnih okolnosti došla je u moj posjed. Privlačnost koju sam osjetio prema tom arheološkom nalazu, od prvoga je dana bila neobjašnjiva i nadnaravna. Svi koji imaju što reći o ovom artefaktu, mogu se javiti na moj e‐mail ( Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. ).

utorak, 17 decembar 2019 13:14

Autor: Mate Puljak

Svi koji istražuju nekropole stećaka više znaju za nekropole Budimiri, Zadužbina i Cista Crljivica. Kada nekoga upitam koliko je nekropola između Budimira i Crljivice, svi kažu jedna, tj. Zadužbina. Međutim, između nekropole Budimiri i Crljivica postoje dvije značajne nekropole; Kosiri i Zadužbina. Dok je treća, koja se nalazila oko današnje crkve i škole u Cisti Velikoj, uništena. Nekropola Kosiri nije toliko poznata iz razloga što nikome nije odgovaralo što se tamo pronašlo. Dakle, nekropola Kosiri krije grobove iz brončanog doba 1800.‐1500. pr.Kr. Arheolog pok. Marijan Lozo, vodio me tamo iskapati. Osim brončanodobne keramike, našli smo i nakita iz bronce. Jedna kost, koju je vezom poslao na dataciju, potvrdila je cijelu priču. Nakon toga muk. Prošlo je 13 godina, nekropola je zarasla. Smrću pok. Loze prestala je svaka nada da će netko, jednoga dana, nastaviti istraživanja i dokazati prapovijesno porijeklo stećaka koji su razbacani po tumulu. Ovaj tumul slijedi liniju prapovijesnih tumula sa stećcima od Budimira do Crljivice s ukupno 4 neistražena brončana tumula na kojima su službeno, zamislite, srednjovjekovni stećci. Nekropola nosi ime Kosiri. Kosir ili Mašan je alat za sjeći drva. Stećci se negdje zovu i Mašeti što je veoma blisko narodnom nazivu za Kosir. Simbol kosira nalazimo uz ilirski polumjesec i zvijezdu, te na nekim nekropolama stećaka.

utorak, 17 decembar 2019 13:13

Autor: Mate Puljak

Nije tajna da smo svi mi koji, na neki način, pripadamo alternativi neprijatelji tzv. struke. Osobno ne poznajem nijednog slobodnog istraživača koji je sklon devastacijama. Mi se borimo da bi sačuvali naše povijesne lokalitete. Bog zna koliko u to uložimo truda i ljubavi. Osim lažnih optužbi, djelatnici Ministarstva kulture RH i BiH, optužuju nas za krive i netočne teze i hipoteze. Izvolite, gospodo, pa se trudite dokazivati da nismo u pravu. Nemojte nas blatiti argumentima koji nisu vaši osobni. Radije uključite vlastiti mozak, pa se suprostavite onima za koje radite.
Najveći devastator naših arheoloških lokaliteta je, dakle, Ministarstvo kulture sa svojim podređenim institucijama i privatnim firmama koje su svojedobno nikle k'o gljive iza kiše. Pogledajte kako su stručni djelatnici spomenutog lanca devastirali stećak u Cisti Velikoj.

utorak, 17 decembar 2019 13:09

Autor: Mate Puljak

Predrasude su glavni razlog zašto struka pljuje po bilokome tko im ušeta u njihovo nesređeno dvorište. Nedovoljno podataka o nekome danas se zamjenjuje izmišljotinama kako bi se stvorila bilokakva slika, makar bila i lažna. Koriste pretpostavke u koje, s vremenom, i sami počmu vjerovati. Danas je teško nekoga razuvjeriti, pa ne treba niti pokušavati jer klevetnici nikadav neće promijeniti svoj stav. Oni su u pravilu dominantni i teško će priznati da su u krivu jer se to kosi s njihovom uvrnutom osobnošću. Takvi profili ne žele upoznati osobu iza koje stoji mnogo rada jer taj rad ne mogu negirati ma koliko ga, s druge strane, pokušavali obezvrijediti. Dragi čitatelji; jedini sačuvani pravi “dalmatinski” tj. “ilirski” dolmen za kojeg neki “stručnjaci” kažu da se radi o prirodnoj tvorevini, kasnosrednjovjekovnom skrovištu, pukoj koincidenciji... Na teren sam preliminarno, prije svog dolaska, poslao splitskog putopisca i fotografa Juricu Galića- Juku koji je napravio izvrstan video. Osobno sam, nekoliko dana kasnije, otišao potvrditi ili opovrgnuti priču. Dakle, bez ikakve dvojbe mogu reći: IMAMO DOLMEN!!!

petak, 23 avgust 2019 09:01

Autor: Mate Puljak

Zbog povećanog broja upita entuzijasta koji stećke traže prema knjizi “Obredne gomile” (don Ante Škobalj), odlučio sam dati nekoliko savjeta iz vlastitog iskustva. Kada tražite nekropole na teritoriju koji nije vaš domicilni, raspitajte se za vodiča inače se to pretvori u gubitak vremena i volje za ponovnim dolaskom. Ako ste u potrazi za stećcima koji su zaboravljeni, ili je narod iselio, odnosno izumro, kao u selima Tijarice, onda tražite najstariji put. U većini slučajeva će biti uz noviji, ili će se isprepletati s njim. Dobro je imati katastarsku dokumentaciju ili kakvu staru kartu puteva. Raspitajte se za bunar ili lokvu jer su stećci postulativno vezani uz njih. Za stećke na Čajeru u Tijarici nije znao ni pok. Marijan Lozo. Kada sam ih tražio uvidio sam da Tijarica zauzima mnogo veću površinu nego što ljudi misle. Osim toga, na upit o Čajeru dobio sam tri lokacije od čega su dvije bile pogrešne. Tko god traga najprije će se raspitati u centru Tijarice i dobiti odgovor kako ih nitko nikada nije vidio i da takvo nešto ne postoji u Tijarici. Naravno, jer su kilometrima dalje od centra, tj. Tarabnika. Jedna nekropola je bila na krajnjem istoku, druge dvije na krajnjem zapadu. Na samom Tarabniku uz crkvu nema starih stećaka nego kasnosrednjovjekovnih sarkofaga kakve nalazimo i na groblju u Aržanu. To ne znači da ih nekada nije bilo. Postoji i stećak uz put prema Dobranjima, te predaja o docu u kojemu su zakopane ploče. Nitko ne zna gdje je taj dolac, ali pretpostavljam gdje se nalazi. Nadam se da će oni koji nikako nisu uspjeli pronaći nekropole na Čajeru, sada to vrlo lako učiniti. Predaje mi je 1997. dala Kata Vuletić - Tokuša, rođ. Tokić s Tijarice.

petak, 23 avgust 2019 08:55

Autor: Mate Puljak
“Kažu da je mrtva, a ona živi u mom srcu.”

UVOD
Inspiracija je krenula s njom. Mislim, ova moja istraživačko-spisateljska. Kao mala imala je noćne more o čovjeku s pišoljem. Ja o čovjeku s nožem. Bila je sanjar i živjela u svom svijetu. Baš kao i ja. Kraljica izmišljanja, zbrinuta ali osamljena. Naučila je čitati sama unatoč majčinoj zabrani. S 11 g., kada joj otac umire, smatra da je njezino djetinjstvo završeno. Moje je završilo početkom bratove bolesti godinu-dvije pred Domovinski rat. Dolaze financijski problemi, studij, Archie Christie i rat. Potajno se udaje s 24.g. On ratuje, a ona radi kao medicinska sestra. S belgijskim izbjeglicama dolazi na ideju Poirota kojega je na malom ekranu utjelovio David Sauchet. S Agathom je počelo moje zanimanje za prenošenje misli na papir. Ne postoji njen rad, a da ga nisam pročitao, niti serija da ju nisam snimio. S tom sam građom vježbao “male sive stanice”. Tako sam pronašao i predajni “Cigankin grob”. Vrag je u detaljima. Kada se čini da je nešto komplicirano, rješenje je jednostavno, tj. ono što se čini najvjerojatnije. Uz predaje o ciganki donosim i zaboravljene stare molitve.

petak, 23 avgust 2019 08:40

Autor: Mate Puljak
“Zato nam je Bog poslao Tebe da se to otrgne od zlog duha zaborava.” - Domagoj Nikolić
(2014.)

“Jac kamen” je neobična kamena gromada nedaleko mjesta Dobrinče u Imotskoj krajini. Uz njega se vežu legende o mitološkom divovskom biću koje je, prema predajama, pokopano u obližnjem polju. Dok neke legende govore o grobu diva od 4 - 4.5 metara, iz drugih se stječe dojam kako se radi o kentauru. Kakve su to simboličke slike bačene među “neuki” puk? Pripada li kamen nekakvom kultu? Dobrinče se prostire na 4 km kvadratna. Sa svih je strana zaštićeno brdima, dok je u centru platoa devastirano prapovijesno gradinsko naselje iz srednje bronce. Oko 40 stećaka potječe iz vremena gradine (srednja bronca), kao i većina okolnih gomila. Za lokaciju groba znali su Čaglji i Puljci. Nakon smrti “čuvara”, podatak se sačuvao kod mene.

petak, 23 avgust 2019 08:31

Autor: Mate Puljak

“Odvedi me u tišinu i mir
i ozdravi mi pogled
zasićen i tup
od vlastite veličine,
pohvala i slika.”

“Vapaj za pustinjom”- fra Ante Vučković
Nekropola stećaka Naklo, Grabovica kod Buškog jezera. Jutarnji mir uz drevne “mašete” i ornitološki rezervat. Stećak, međaš delmatske “države”, kamen mudraca i kamen spoticanja. Tražim žive među mrtvima, drugove među gromadama što ne mogu dati život. Izvlačim bitak iz nečeg čega više nema. Dokinuta patnja, dokinuta bol, dokinuta i smrt. Negdje tamo u višim dimenzijama bivanja, oslobođeni jarma, žive neki bolji život i čekaju. Koga? Nas koji smo se dali zavesti zemaljskim silama i stvarima ovoga svijeta? Ah, Bože, zašto si me stvorio u vrijeme najvećih duševnih tereta? Nisi li me mogao osmisliti hladna, “autistična”, pa da me ništa ne pogađa. Zašto uvijek tražim žive tamo gdje ih nema? Je li to potraga za samo Jednim, ili tek puko nestrpljenje? “Ase leži (...) i dugo mu je ležati...” Možda to epitafsko “Ase” ili “A se” ne znači “ovdje” nego “Za se”; konačno da za sebe nešto učini, da dočeka Gospodina i ustane. Možda stoga stećci prate najstarije staze. Ako je toliko dobrih krstjana iščekivalo Njegov drugi dolazak, možda će On doći putevima uz koje su legli.

petak, 23 avgust 2019 08:27

Autor: Mate Puljak

U narodnim predajama Imotske krajine zvijezda Sjevernjača se vezala uz Božićno vrijeme jednako kao i sveta biljka Imela. Ono što je manje poznato jest da su stariji naraštaji Sjevernjaču smatrali vjesnikom smrti. Bilo je mnogo praznovjerja na tu temu. No, jesu li to praznovjerja ili fragmenti davno zaboravljenog znanja? Kakva je veza Sjevernjače sa stećcima i s Imelom? Možemo li uz pomoć te biljke nadjačati najteže bolesti i odgoditi smrt? Evo još nekoliko tajni iz arhive “Starog naroda”.

srijeda, 08 maj 2019 08:07

Autor: Mate Puljak

Nedjelja, 24.03.2019., u rano jutro započinjem uvod u novi pdf: “Nakon 23 godine popisivanja usmenih narodnih predaja u starim granicama Imotske krajine, između 2200 naslova priča i pjesama, samo je jedan povezan s obredom egzorcizma. Bilo je dosta predaja o zaklinjanjima vila, vještica, vukodlaka, gusjenica, skakavaca itd., ali klasičnog obreda egzorcizma kao da nije bilo ili je spadao u tabu temu pa se o njemu nije govorilo. Sotona je ljude morio okolnim putem jer su imali više vjere nego danas kada djeluje direktno i psihofizički je vidljiv. Nakon smrti oca Gabrielea Amortha, jednog od najmoćnijih egzorcista u povijesti, Zlo je odahnulo. Gabriele je vjerovao u međugorsko ukazanje i tvrdio da sotona ne ide ondje gdje je Marija. Smatrao je budalama one koji nisu vjerovali u tamošnja Gospina ukazanja, bez obzira da li se radilo o kleru ili laicima. Ako tolika veličina od čovjeka, koji je Sotonu pobjedio preko 70 000 puta, nije sumljao- zašto mi sumljamo? Ovdje ćete pročitati o jedinom zabilježenom posjednuću koje se dogodilo u općini Lovreć sredinom 20.st. Kako se boriti protiv sotone i kako ga držati dalje od sebe?” Ni slutio nisam da ću netom iza ručka, s obitelji krenuti u Međugorje, kamoli svjedočiti obredu egzorcizma u podnožju brda ukazanja. Nije bilo dvojbi da se taj dan sve posložilo poradi mene. Potvrdu su dobile i Amorthove česte riječi; “Sotona neće tamo gdje je Marija.”

srijeda, 08 maj 2019 07:58

Autor: Mate Puljak

Daždevnjak je maleni gušter crne boje sa žutim pjegama. Pojavi se najčešće iza kiše. Stari narod Imotske krajine čuvao je mnoge predaje o toj životinjici. Ima tu i pravih legendi što upućuje na veoma bitno mitološko stvorenje koje je nekako ostalo zapostavljeno. Kažu da ih Noa nije htio primiti u arku, da su oni “pali anđeli”...Donosim izrazito vrijedne i rijetke narodne priče koje su na vrijeme zapisane i tako spašene od potpunog zaborava.

srijeda, 08 maj 2019 07:54

Autor: Mate Puljak

Pred vama je još jedna veza našeg naroda sa zvijezdama. Nakon što sam ukazao na činjenicu kako su prikazi na stećcima povezani sa Zodijakom, kako su tetovaže naših baka i djedova prikazivale Sunce, planete i zvijezde, kako su na našim loparima  (na kojima se mijesio kruh) izrezbareni dani, mjeseci, godišnja doba, te kako naše zovnice i narodne nošnje sadrže simbole povezane s nebeskim pojavama i ciklusima; Bog evo providi i mapu iz zaseoka Milanovići-Litre (Gala) kod Sinja. Kako je promakla struci? Informaciju mi je poslao čitatelj Igor Podrug.

Kada mi je došla "pod ruku", animirao sam nekolicinu ljudi koji su stručni u dekodiranju takvih kompliciranih predstava. One su najčešće uklesane da obilježe određeni datum, međutim, nismo imali posebnog uspjeha. Tumačenje predstave je jednako otežano kao i datacija. Iako podsjeća na neke rimske stele iz novijeg perioda carstva, ovaj nalaz je mnogo čudniji i kompleksniji. Rimljani su bili reprezentativni primitivci i najčešće se nisu trudili skrivati značenja koja bi inače trebalo skrivati. S druge strane, Iliri su bili narod svjetla tj. Sunca koje je, vrlo moguće, glavni motiv mape tj. najveći krug. No, ostaje i pitanje može li centralni motiv ustvari biti planet Zemlja. Čvrsto vjerujem da ćemo uskoro moći objaviti da smo probili kôd kako bismo mogli reći nešto više o njoj. Za sada se čini kako je njezina desna strana identična lijevoj. Iznad "Zemlje" se nalazi polumjesec sa zvijezdom, motiv često prisutan na stećcima. Da su Iliri zaista bili narod Sunca, pravo svjetlo, govore nam mnogi spomenici koje su ostavili iza sebe, prvenstveno stećci. Svi oni svjedoče o civilizacijskom dosegu naših predaka koji su štovali Jednoga, (koji je Gore, iznad zvijezda) i Njegovu snagu prizivali u svoj život. Posljednjih 27 000 godina trpjeli smo ratove, buru, zimu. Jedino što smo loše podnosili bilo je jugo i sve izvedenice od te riječi. Ilirija je naš okvir za postojanje na ovoj zemlji i ne smijemo dići ruke od nje. Moramo se izboriti da u našim dokumentima, tamo gdje se traži narodna pripadnost, imamo pravo upisati ono što jesmo- Iliri. Kada svi prihvatimo da smo Iliri, nestat će razloga za političke i druge međusobne sukobe. Svijest o nama kao potomcima domorodačkih plemena treba svima ostalima svijetliti kao uzor u borbi za život dostojan življenja.

Celestijalna mapa iz Gale uspomena je na dio znanja koju smo nekako zaboravili.

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE U PRILOGU!

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

srijeda, 20 mart 2019 10:57

Piše: Mate Puljak

Svetišta i hramovi Nikka, zajedno s njihovim prirodnim okruženjem, stoljećima su bili sveto mjesto poznato po arhitektonskim i ukrasnim remek djelima. Radi se o jedinstvenom kompleksu sa 103 vjerska objekta unutar dvaju Shinto svetišta i jednog budističkog hrama.

Iz Japana su mi se 13. ožujka 2019. javili čitatelji Anamaria Marović i Marko Herman, poznati sportski i avanturistički par iz Splita. Uz poslovne obaveze našli su vremena za obilaske drevnih lokacija i hramova. Na moje iznenađenje fotografirali su megalitnu zidinu građenu ciklopskim poligonalnim stilom za koju nisam znao. Veoma sam dobro upućen u tu tematiku i ovo je bilo pravo iznenađenje.

"Na putu sam u Japanu i čim sam vidio sitio sam se tebe. Pogledaj ove zidove. Svi bulje u raskošne hramove koji su tu, a ja buljim u zidove. To je gradić Nikko, oko 120 km sjeverno od Tokyja. Hramovi su od 8. do 17. stoljeća..." - Marko Herman

Vjerski objekti započeti su na planinskim padinama u 8. stoljeću. Tijekom povijesti kompleks je proširivan i nadograđivan, te su vršene mnoge restauracije. Vrhunac gradnje je 17. stoljeće. Neumorno se radi na očuvanju i zaštiti izvornog izgleda kompleksa svetišta za koje se zauzeo i UNESCO. Očit je i sklad prirode i zgrada što je svojstveno tradicionalnim japanskim vjerskim svetištima.

Zahvaljujem se dragim prijateljima na fotografijama i želim im siguran povratak u domovinu.

Pogledajte fotografije u prilogu.

srijeda, 20 mart 2019 10:53

Mate Puljak

"Tisuće znanstvenika danas radi na spašavanju oceana koji se gase, životinjskih vrsta koje nestaju, suzbijanju enormnog porasta ugljičnog dioksida, metana, razbijanju predrasuda o svijetu oligarhijske politike kao nositelju svekolikog razvoja života na zemlji u korist čovjeka. Moje geoforenzičke studije samo su mali prinos nastojanju da svijet u kojem živimo učinimo boljim, dostojnijim čovjeka i humanog obitavanja na našem planetu uopće. Znam da postoji u svemiru silicij, postoji i itrij, platina, zlato, ali postoji i Bog." (Igor Šipić; Ključ- Za bolju budućnost, Studije II.,str.96.)

Igora sam upoznao tek nedavno, iako smo se tri godine dopisivali, razmjenjivali podatke i debatirali putem maila. Transakcije su odavno prešle troznamenkasti broj. S obzirom da sam mnogo mlađi od njega, i da su mi nekada brži konji nego samari, često sam mu govorio da njegovo djelo ima dosta proročkog u sebi, da je ono ispred ovog vremena, te da zaslužuje katedru. On nije mislio tako. Pokazalo se da sam bio u pravu. U svoj toj nadljudskoj skromnosti i borbi s narušenim zdravljem, ohrabren mojom ludošću, koju je iz nekog razloga zvao genijalnošću, klipali smo k'o dva brata na jednom konju.

Sjećam se kada sam prvi puta pokušavao razumjeti Matricu koliko sam truda uložio kako bih pohvatao barem nekakve osnove. Bez kvalitetnih računalnih programa, satelita i karata to ne ide. Onda sam shvatio da Matricu nikada neću razumjeti sve dok njezine tragove ne pronađem u svom vlastitom životu. Kada sam počeo pomnije pratiti znakove, preda mnom su se prostrla beskrajna prostranstva livada i međa, drevnih ruševina...sve mrtvih ruku trudi. Jasnije sam uočavao i rojeve zvijezda, ko mejaše koji mirno počivaju na oranicama naših didova. U zemlji je sva istina. Ona nas sve zove jer nas mrtvi zovu. Zovu nas požutjele slike baka s krunicom u ruci, kopanja, oranja, vršidbe žita, derneka, gange, mirkanja cura...Zovu nas narodne predaje, sav taj svijet čarolija koji je usnuo jer nam je srce zatvorilo škure. Svjetlost koja je grijala naše stare, nas ne grije. Rekoše nam da je bolje u njemu užgati svijeću- svitlo ko svitlo, glavno je da obasjava. I mi smo pristali na taj zatvor. Zbog toga nam nikada više ništa nije bilo moguće; izgubili smo moć, oboljeli srca, uvjerili sebe da smo bezvrijedni i da Bog ne prebiva u nama.

Igor je kao dječak ležao na ledini, u hladovini, s travkom u ustima i sanjario o svojoj Romantici s velikim R. Htio je vidjeti svijet jer je mislio da u svojim Vedrinama nema dovoljno izazova. Do ove zbirke će naučiti da se jedino u Vedrinama vedri, a drugdje da se oblači. Već je tada promatrao noćno nebo ne znajući za Plejade koje će ga, mnogo godina kasnije, baš poput vila, oteti surovoj betoniranoj stvarnosti.  Zvijezde ne umiru, dok je svakome od nas, po njegovoj mjeri upisan i njegov kraj.

Svi vi, koji ovo čitate, u sebi nosite neutaženu i neugasivu čežnju za životom i srećom. To je nešto što pripada vašoj naravi. Tko vam može dati radost, sreću, mir i sve ono za čim srce čezne? Samo onaj koji vas je u ovaj život i pozvao, a to je Bog, vječno , neizmjerno i sveznajuće Biće. Pa je li potreba onda pitati tko je skrojio Matricu? Tko misli da jest, neka odmah prestane čitati ovaj tekst. Ja neću ulaziti duboko u tezu, samo ću reći svoje mišljenje: Igorovo otkriće je važno jer potvrđuje postojanje Boga! U svoj toj znanstvenoj zavrzlami postoji i teološki karakter s kojim svi drugi aspekti priče postaju sekundarni.  Zbog toga je ovo VELIKO! Igor direktno dokazuje da ništa na kugli zemaljskoj nije nastalo slučajno i da je sve dio velikog plana!  Pitao sam se koja je njegova tajna, je li on jedan od onih čudaka kojima se nakon kliničke smrti ili udara groma otvore neki uspavani dijelovi mozga? Dijeleći istog konja, shvatio sam da je Igor jednostavno posvećenik. Bio mi je svjetonazorski blizak i održavao je veliku pobožnost prema Djevici Mariji. Meni dovoljno da mu vjerujem i da ga slijedim. Zašto se to poznanstvo dogodilo baš u vrijeme kada sam probio tajni kod stećaka? U kakvom to vremenu živimo? Što ako njegovi radovi nisu za vremensku kapsulu već ih moramo razumjeti i prihvatiti sada?

Tko je mogao vjerovati da će, nakon teških i mučnih trenutaka, njegov život krenuti drugačijim putem? Je li Igor preživio tešku operaciju srca da bi nam prenio poruku kako Bog nije zaboravio svoj narod? Je li Bog birao ponovo ili je ilirski narod Njegov stari izabrani narod!?

Nedavno smo pisali o obitelji, a pisati o obitelji za Igora znači pisati o velikoj životnoj svetinji, o prvoj i najvećoj životnoj školi. Obitelj je za njega bila i ostala glavni i najvažniji životni zadatak, kutak raja u ovoj suznoj dolini, njegovo kapitalno djelo, svetište i ognjište, preslika beskrajne i beskrajno nesebične Božje ljubavi. U tom rasadištu života, lako je mogao stvarati svoja djela. Nije pretakao iz šupljeg u prazno ko neki koji su krali od njega jer nisu imali svoje.

Ljudi moji, život je lijep onoliko koliko znate maštati, a nas dvojica, šibani mnogim kušnjama, ranama, puni ožiljaka, nikada nismo otišli s one ledine na kojoj smo sanjarili dok su nas drugi nazivali lijenčinama. Nas su čekale veće stvari od motike. Možda smo se unaprijed odmarali svjesni da kad krenemo, više neće biti prilike za odmor.

Igor je na mene ostavio doživotni trag kada se u jednom od radova zapitao tko je sve prošao kroz njegovu sobu u Vedrinama dok njegove stare kuće još nije bilo. I danas mi je to najjača slika s kojom ga vežem. Možda i vi nađete neku svoju sliku u njegovoj zbirci.

Predstavljanje zbirke Studije I. i Studije II.- "Vlašići i mali narodi", održat će se 28. veljače 2019. u 18 sati, Hrvatska matica iseljenika, Trg Stjepana Radića 3, Zagreb.

INFORMACIJE I NARUDŽBA:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

utorak, 26 februar 2019 12:00
Copyright 2005- © Fondacija--- “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca, Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation. All rights reserved