Fondacija “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca, Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation

English Bosnian Serbian Croatian German Arabic French French Swedish Italian Finnish UK Site

A+ A A-

NOVO OTKRIĆE! PRAPOVIJESNI KOMPLEKS S MEGALITSKIM PALAČAMA STARIJI OD 3000 god. OTKRIVEN KOD (ČUVENE) TROSTRUKE GRADINE U SOVIĆIMA (GRUDE)

Ocijenite članak
(3 ocjena)

Portal za prezentaciju i promociju megalitskih lokaliteta, te raznih megalitskih objekata iz vremena prapovijesti i ilirskog perioda na prostoru Hercegovine / Portal for presentation and promotion of megalithic sites and other megalithic objects from prehistory and Illyrian times in the area of Herzegovina

MONUMENTALNE I MISTERIOZNE ILIRSKE GRAĐEVINE IZ PREDMIKENSKOG DOBA NA PROSTORU ZAPADNO OD GRUDA;

(članak je objavljen na facebook str.ovog bloga pa se u cijelosti prenosi s te stranice)

U ovom postu vam prezentiram jednu pravu poslasticu, tj. jednu neporecivu megalitsku, drevnu, prapovijesnu, arhajsku, zaboravljenu, sakrivenu, i vrijednu arheološku graditeljsku baštinu, koju sam na svjetlo dana razotkrio prije nekoliko dana pred kraj prošle godine. Ovo arheološko nalazište s nepokretnim - monumentalnim, ali i pokretnim, nalazima, smješteno je na brdu tek nešto malo istočnije, od mogli bi smo slobodno reći - čuveneTrostruke gradine koja čini jednu od glavnih nalazišta i gradinskih okosnica tzv.Posuške kulture iz ranog brončanog doba. Trostruku gradinu sa masom nekih tajnovitih, i struci nepoznatih detalja, pogotovo onih što se tiču nepokretnih odnosno graditeljskih ili arhitekturalnih osobitosti, predstavio sam javnosti u par svojih opsežnih postova objavljenih prije par godina na blogu Megalita Hercegovine. Ono što sam posebice tada istakao vezano za Trostruku gradinu, a što dotad nije baš bilo jasno i stručno definirano jest pravi protourbani koncept čitavog platoa Trostruke gradine s rubnim prostorom, gdje se nalazi uistinu jedan za to pradavno doba rane i početka srednje bronce, izuzetan protourbani raster svih prisutnih kamenih građevina, temeljem čega sam cjelovitu Trostruku gradinu prozvao 'Grudska Mikena'. A ono što je pri tome možda i najzanimljivije jest to da je Trostruka gradina ili Grudska Mikena ustvari još starija od čuvene grčke Mikene i to za više stotina godina, što jasno i neporecivo pokazuje činjenicu kakav se arheološki prapovijesni dragulj krije u ovom dijelu BiH zapadno od Gruda. Iskreno, penjući se prema ovom dijelu brda istočnije od Trostruke gradine, nisam baš nešto previše očekivao, no izgleda da manja očekivanja najčešće urode super rezultatima, u ovom mom slučaju, jednim ekstra otkrićem. Već pri prvim jasno vidljivo drevno ozidanim i megalitskim terasama naletio sam na izuzetno brojne ostatke tzv.kućnog lijepa, odnosno pečene zemlje, ali isto tako i na ostatke keramike iz brončanog doba. Prateći i penjući se dalje uz ove ozidane terase razotkrio sam da su one bile još u vremenu minimalno srednjeg brončanog doba fino nivelirane, velikim i djelomično klesanim kamenom podzidane, okonturene te su na njima bile podignute brojne najvjerojatnije manje kućice ili nastambe od biljnog materijala, čemu jasno idu u prilog brojni ostaci pečene zemlje upravo na tim terasama. Kad sam se popeo neposredno iznad ovih terasa na vršni dio brda na kojem se također ove megalitske terase i zidine nastavljaju, pogledom prema zapadu tj.prema sjeverozapadu uvidio sam, i postalo mi je jasno da se zapravo nalazim ni više ni manje već na krajnjem jugoistočnom dijelu već spomenute Grudske Mikene ili Trostruke gradine, koji do sada nikada nije nigdje ni opisivan, niti istraživan, pa u doslovnom smislu niti taknut od strane struke. Obilazeći dalje širi ovaj prostor uvidio sam da se upravo na ovom vršnom dijelu nalazi pravi od očiju šire i stručne javnosti totalno sakriveni, megalitski kompleks, ustvari megalitsko prapovijesno naselje koje je podignuto barem u najmlađoj fazi egzistiranja Trostruke gradine, a vrlo vjerojatno i u isto vrijeme, što znači negdje tijekom mlađeg dijela rane bronce te početkom srednje bronce, što osim gotovo istovjetne arhitekture pronađenih kamenih građevina, prvenstveno zidova, pokazuju i nalazi keramičkih ostataka istovjetnih onima na susjednoj zapadnijoj Trostrukoj gradini. Još jednu vrlo bitnu karakteristiku koju sam također ranije, i izgleda među prvima (u odnosu na sve ranije istraživače) uvidio detaljnijim pregledom Trostruke gradine, a koja je isto prisutna i na ovom novootkrivenom lokalitetu, potrebno je posebno naglasiti, a ona se odnosi na razotkrivenu činjenicu da se unutar brojnih dijelova (gradinskih) bedema i bedema ostalih kamenih objekata nalaze očito i jasnoisklesavani kameni blokovi. Ovdje se radi o jednom pa mogu slobodno reći vanrednom uvidu poradi toga jer je znači otkriveno to da su ilirski prastanovnici ovih krajeva u vremenu prije više od 3600 godina, čak prije drevne Mikene i drevne Hatuše, gradili kamene zidove i kamene građevine od klesanog, megalitskog kamenja, a što samim time pokazuje i neporecivo postojanje jedne prave megalitske civilizacije ovih prostora. U tom kontekstu, na ovom 'novom' lokalitetu kao što sam ranije naglasio, prilično neočekivano, nakon obilaska terasa podzidanih grubljim megalitskim podzidovima od većinom neklesanih blokova, ušavši nekim dodatnim porivom gotovo kao 6.čulom, u jedan toliko gusti gotovo neprohodni šumarak unutar jedne posve neprivlačne i strašljive vrtače, došao do otkrića najmonumentalnijih megalitskih građevina ovog čitavog kompleksa. Naime, nakon što sam samo tračkom oka unutar te doslovne džungle u koju se ljeti ne može uopće pristupiti zamijetio kao nekakav veliki kockasti blok, probio sam se još malo više u unutrašnjost da vidim jeli uopće riječ o nečemu vještačkom ili me vid vara ako se radi o 'prirodnom' kamenu takvog kockastog oblika. Onda je jednostavno usljedilo čudo, i ono što pričinjava najveću i neopisivu avanturističku draž koja predstavlja najveći i poticaj i vrhunac svih mojih ovakvih slobodno-istraživačkih terenskih obilazaka ovih naših krških terena, a vjerujem i kod ostalih slobodnih istraživača drevne povijesti ovih krajeva. Pred očima se doslovno ukazala jedna iako posve kolapsirana, zarasla i zarušena, pravamonumentalna megalitska građevina. Približavajući se već spomenutom kockastom bloku kojeg sam krajičkom oka prvo i nazrio, uvidio sam da on predstavlja kutni ulazni ogromni kockasto klesani kameni blok, od kojeg se u jednom smjeru nastavlja zarušeni, no vidljivo monumentalni kraći krak bedema ove prapovijesne građevine. No pravi je vrhunac tek usljedio pregledom dužeg kraka bedema građevine, pri čemu se nakon male prostoručne intervencije razmicanja par komada zarušenih kamenja i zarasle vegetacije pred očima ukazala jedna ekstra sekcija ovog kiklopskog zida u kojoj se jasno vide veliki pomno u ciklopskom stilu složeni veliki klesani kameni blokovi. Iako na prvi pogled djeluje kao da su svi ti veći blokovi u izvornom zidu zamijetljivi, približavanjem da današnjeg dna baze ovog zida kristalno jasno se uočavaju najveći i najmonumentalniji blokovi koji se tek nastavljaju u dubini zida ispod zatrpanih dijelova. Osim toga, jako je bitno naglasiti da je gledajući izbliza sve imalo klesanije ili obrađenije kamene blokove kristalno jano uočljiva činjenica da se blokovi nisu klesali nikakvim metalnim oruđem već isključivo drugim kamenjima, što također jasno sugerira da su ovi zidovi i ovi kameni objekti izgrađeni prije nastupa željeznog doba na ovom prostoru. Nakon što sam obišao sve ove ostatke, promatrajući ih sa neposredne distance došao sam do zaključka kako se ovdje nalaze po svemu sudeći ostaci jedne drevne kamene palače iz brončanog doba, sastavljene iz najmanje dva dijela u obliku izduženih pravokutnih objekata, čiji su se nekad monumentalni izvorni zidovi danas najvećim dijelom urušili u središnji i okolni dio građevine, te prekriveni gustim naslagama mahovine i ostale zarasle vegetacije. Kasnije je još sila vremena učinila svoje tako što je upravo na mjestu ove monumentalne građevine izrasla najgušća šuma te je sve konačno do današnjeg vremena poprimilo oblik jedne izrazito gusto obrasle šumovite manje vrtače. I kad u konačnici sagledamo čitav ovaj kompleks s okolicom, uključujući sve pronađene zidane i terasaste dijelove, može se vrlo pouzdano zaključiti kako je niži sloj tadašnjeg brončanodobnog stanovništva ovog prostora odnosno obično pučanstvo, radnici, stočari i zemljoradnici, stanovao u manjim kućama izgrađenim od bilja, drveta i pruća obljepljenog pečenom zemljom, dok je viši stalež koji je uključivao lokalne i rodovske Ilirske poglavare, kneževe, svećenstvo te vojskovođe, stanovao na višim položajima u reljefu, na tzv.akropolama, i to upravo unutar razotkrivenih i po svemu sudeći jedinstvenih megalitskih prapovijesnih palača. I za sami kraj ovog posta nešto što je možda u svemu najinteresantnije i što čini svojevrsni 'šlag na kraju' jest činjenica koju sam razotkrio da je ovo što sam ovdje sada, i dosada, prikazao tek samo mrvica onoga čega se sve krije ovdje na ovom području općine Grude, a posebice na širem prostoru između Vrućica pa sve do Gorice i Nečajna, gdje se nalazi još ovakvih prapovijesnih megalitskih spomenika graditeljstva, odnosno još moćnije Ilirske megalitske palače, koje sam razotkrio i koje tek namjeravaju biti objavljene na blogu i fejsu megalita Hercegovine.

IZVOR >>>

Zadnje ažuriranje ponedjeljak, 15 januar 2018 12:26
Copyright © Fondacija “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca, Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation. All rights reserved