Poznata kao termopolium, što je latinski naziv za tezgu gde se prodaju vrući napici, prodavnica je otkrivena u dijelu Pompeja koji nije otvoren za posjetioce.

U nekim od dubokih posuda od terakote pronađeni su tragovi hrane i pića stari oko 2.000 godina.

Ove duboke posude pronađene su ispod tezge u posebnim cirkularnim udubljenjima, napravljenim za tu svrhu.

Prednji dio tezge ili radnje bogato je ukrašen slikama ili freskama živih boja, na kojima su prikazane životinje čije meso se služilo, kao što su kokoši, ali i patke.

VIŠE >>>