Fondacija “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca, Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation

English Bosnian Serbian Croatian German Arabic French French Swedish Italian Finnish UK Site

A+ A A-

POČETAK GRADNJE PIRAMIDALNOG KOMPLEKSA

Ocijenite članak
(0 ocjena)

Piše: dipl.ing. Senudin Ibrahimkadić

Ovaj moj rad – članak  nastao je kao posljedica radova objavljenih ranije na ovoj web stranici i na konferencijama 'Skrivena Historija'.

U posljednjem ledenom dobu, u njegovoj kulminaciji, prije cca 65.000 godina, ledena kora glečera dopirala je vrlo blizu današnjeg područja Bosanskih piramida. Na rubnim područjima ledene kore glečera drevni čovjek je nalazio egzistenciju. Kao prebivalište je koristio obližnje pećine ako ih je bilo, a ako ih nije bilo onda je drevni čovjek gradio staništa da se skloni od surove klime ledenog doba.Takvo jedno stanište, tunelske prolaze u ovom primjeru, iskopao je u šljunkovitom brdu. To je u stvari kultivisana vještačka pećina namjenski izgrađena.

Vremenom usljed prirodnih procesa došlo je do promjene klime odnosno otopljavanja što je za posljedicu imalo toljenje ledene kore glečera, a time i do njenog odmicanja od pomenutog staništa izgrađenog u šljunkovitom brdu.

Sa porastom temperature drevni čovjek je mogao ostati duže izvan staništa. U tom periodu rasla je tu i populacija drevnih ljudi, ali uslovi za egzistenciju postajali su sve lošiji i lošiji odmicanjem ledene kore glečera.

Takođe u to vrijeme nivo podzemnih voda bio je znatno niži od današnjeg. Rijeke koje danas postoje na ovom području nije bilo. Drevni čovjek je onda morao raditi instinktivno, nagonski da bi preživio. Zbog sve veće populacije i nedostatka vode čovjek je počeo da širi tunelske prolaze i da ih kopa sve dublje i dublje, toliko duboko dok nije našao podzemnu vodu.

Veličina i dubina ukupnih tunelskih prolaza ogleda se u veličini Piramide Sunca. Na ovoj piramidi nalaze se ventilacioni otvori koji su sada pokriveni zemljom. Piramida Sunca nije slučajno izgrađena na energetskom snopu. Građena je kao energetska mašina odnosno energetski generator da bi se na njoj izgradili ventilacioni otvori. U toj ventilaciji cirkulacija zraka je bila na nekim sekcijama tunelskih prolaza enormna pa su dodatno podizani suhozidi kao zaštita od propuha.

Danas je nivo podzemnih voda znatno viši pa je i ogromna većina tunelskih prolaza potopljena i nepristupačna.

Uradio: Senudin Ibrahimkadić, dipl.ing.energetskog mašinstva

Copyright © Fondacija “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca, Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation. All rights reserved