Logo
Print this page

Ima neka tajna veza...

Ocijenite članak
(6 ocjena)

poseta Bosanskih piramida

(1., 2. i 3. maja 2019. godine)

Mgr. Aleksandra Furlan

Poslednji civilizacijski ciklus čovečanstva započeo je svoj industrijski razvoj prvom industrijskom revolucijom polovinom 18. veka – izumom železnice i parne mašine, što je pokrenulo mašinsku proizvodnju. Krajem 19. i početkom 20. veka drugu industrijsku revoluciju otvara Teslino otkriće dvosmerne struje i čitav niz daljih pronalazaka (bežični prenos radio talasa, daljinski upravljač, ...), kao i uvodjenje tekuće trake koja omogućava serijsku proizvodnju. Treća industrijska revolucija iz šezdesetih godina prošlog veka poznatija je pod nazivom kompjuterska ili digitalna revolucija (pojava poluprovodnika, kompjutera, pc-a, mobilne telefonije, interneta). Danas živimo na početku četvrte industrijske revolucije, tj. u vreme sveprisutnog i mobilnog interneta, još manjih, moćnijih i finansijski dostupnijih senzora, početaka veštačke inteligencije i mašinskog učenja *1.

Pri svemu tome fascinantno je da je od pronalaska struje do danas proteklo svega nešto više od sto godina. Rodjena sam krajem šezdesetih i još se živo sećam moje prabake koja se rodila u doba otkrivanja struje... Svega četiri generacije bilo je dovoljno da stignemo od manualne zemljoradnje do svemira. Kako se kao pojedinci i kao društvo snalazimo u takvom tempu tehnološkog razvoja?  I zašto se sve ovo pitam kada je tema ovog članka Bosanska dolina piramida? Zato što izmedju svega „ima neka tajna veza...“.

Da su napredna znanja i tehnologije postojale ranije i da su se već koristile na Zemlji, pored mnogih drugih arheoloških nalazišta (piramida po celom svetu, megalita u Puma Punku u Boliviji, ogromnih slika u pustinji Nazca u Peruu) svedoče i gradjevine u Visokom. Izvršena merenja, analize i istraživanja na arheološkim nalazištima u Visokom pokazuju da su pronadjeni objekti znatno stariji od civilizacija o kojima smo svojevremeno učili u školi. Osim utvrdjene starosti, izuzetno interesantne su i neobične karakteristike gradjevinskog materijala (tvrdoća upotrebljenog betona koju do danas ne znamo da napravimo), kao i izmerena zračenja na vrhu piramide Sunca i unutar tunela, koja deluju na sve žive organizme. Ne treba zanemariti ni biološka ispitivanja klijavosti semena...

U zadnje vreme sve češće pojavljuju se hipoteze da su piramide na Zemlji bile energetski generatori, odnosno tehnološke inteligentne naprave koje su napredne civilizacije koristile kao izvor energije još pre nama poznatog ciklusa čovečanstva. O postojanju tih civilizacija i njihovih dostignuća govore sačuvani pismeni izvori (Indija, Kina, Izrael) i mitovi i legende u usmenom predanju skoro svih starih naroda, za koje smo dugo mislili da su isključivo mitologija, ali po svemu sudeći govore o istinitim dogadjajima na način na koji su tadašnji ljudi mogli da izraze ono što su videli, a što danas - otkrivajući nove tehnologije - počinjemo drugačije da tumačimo.

U prilog hipotezi postojanja energije odnosno mikrotalasnog zračenja koje nastaje zbog geometrijskog oblika piramide kao rezonatora govori simpatičan i samo na prvi pogled ne tako značajan patent češkog naučnika Ing. Karla Drbala iz 1959. godine, kada je za mali model piramide u ČSSR dobio patent br. 91304. U slengu patentnog ureda njegovom izumu dali su naziv „faraonov brijač“.

Naime Ing. Karel Drbal je utvrdio da ukoliko u piramidu od kartona stavi upotrebljene tupe žilete, ti će se nakon nekoliko dana zbog dehidratacije čelika sami naoštriti i moći će da se upotrebe još mnogo puta. Tokom eksperimenata najbolje su se pokazali mali modeli Kufuove piramide, čiju je dužinu osnovice izračunao na osnovu formule, uzevši visinu piramide koju je podelio polovinom Ludolfovog broja.

Piramida visoka 8 cm bila je u stanju da u roku od 24 sata praktično savršeno dehidrira čelik. Stranice su morale da budu orijentisane tačno u pravcu sever-jug (neobične li koincidencije da je i orijentacija stranica svih bosanskih piramida prema kosmičkom severu), a uzorak postavljen u istom pravcu na jednu trećinu visine piramide. Naučnik je dokazao da mikrotalasi pojačani rezonantnom kutijom unutar piramide imaju nejveći efekat upravo na visni jedne trećine piramide. Takodje je utvrdio da ta mala piramida ne sme da se nalazi u blizini metala ili zidova, a pre svega mora da bude izgradjena od dielektričnog materijala, da bi fino geomagnetsko zračenje Zemlje i energija Sunca bile u stanju da prodru u unutrašnjost piramide.

U toku postupka za priznanje patenta nedvomisleno je dokazao postojanje koncentrisanog zračenja u unutrašnjosti piramide, koje je u slučaju njegovih modela predstavljalo približno 1 do 1,5 elektronvolta. Izmedju ostalog dokazao je i mumifikacijske i antiseptičke efekte oblika koji emituju zračenje *2.

Podatak da u današnje vreme u blizini grada Tomsk u Sibiru postoji projekat izgradnje kompleksa piramida uz sva prateća ispitivanja njihovog delovanja na različite aspekte (od energetskog do zdravstvenog) dovoljno govori o tome da počinjemo da otkrivamo širi kontekst i svrhu postojanja piramida od pradavnih vremena.  

Naše poimanje prirode i sveta nalazi se na prekretnici: zahvaljujući ogromnoj količini novih podataka, iz kojih sastavljamo informacije i posledično dolazimo do staro-novih znanja, stičemo uslove za razvoj naše civilizacije ili njeno uništenje. Ishod će zavisiti od razvoja individualne i kolektivne svesti, jer do mudrosti nas čeka put preko više etike – tolerancije, solidarnosti i jedinstva, i šire svesti – posmatranja, prihvatanja, neosudjivanja i poštovanja. Kao ljudska rasa date su nam sve predispozicije, jer nam biologija čoveka pruža sve što je potrebno za konstruktivan razvoj. Pogledajmo samo u kom procentu koristimo potencijale vlastitog mozga i sposobnosti van klasičnih pet čula (koje imamo svi, ali smo ih vremenom zapostavili/zaboravili). Danas se oslanjamo na tehničku opremu i naprave, a svi smo perfektne prirodne antene – odašiljači (predajnici) i prijemnici *3. Smetnje na vezama sa poljem nulte tačke*4 (kosmičkim informacionim poljem), o čijem postojanju svedoče najveći ljudski umovi i njihovi pronalasci u nama poznatoj istoriji čovečanstva, nam trenutno uzrokuje naš unutrašnji pretvarač. Nakon čišćenja, otvaranja svesti i podsvesti i uspostavljanja protočnosti, otvara se veza. Na nama je da na osnovu ličnog znanja izaberemo, dešifrujemo i složimo ta znanja. I upravo u tome je čar: svako od nas je jedinstven (svojom genetikom, stečenim znanjem i životnim iskustvima), tako da je i svako tumačenje unikatno. Kada se takva znanja spoje, nastaje najbolje i najlepše što današnja civilizacija može stvoriti. Mi smo energetska i duhovna bića, a tehnologija je pri svemu tome samo podrška...

Potvrdu za takvo razmišljanje o etici i svesti dobila sam tokom prošlogodišnje posete Republici Altaj u Ruskoj Federaciji (južni Sibir), kada sam izmedju ostalog imala priliku da posetim Memorijalni dom – muzej N. K. Reriha, koji je pre svega posvećen njegovoj Azijskoj ekspediciji iz 1923. godine. Život Nikolaja Konstantinoviča Reriha (Sankt Petersburg, 1874. –Kullu, Indija, 1947.) „podseća na scenario za avanturistički film sa začinom misticizma i prožet umetnošću. Postigao je veliki uspeh kao slikar, scenograf, mistik, pisac, arheolog, putnik koji je obišao ceo svet, a njegove filozofske ideje zasnovane su na istočnom učenju.“

I gle „slučajnosti“ – u parku ispred podzemnog lavirinta Ravne nalazi se zastava sa zaštitnim znakom koju je predložio - Rerih! Rerih je za sobom ostavio svetu Pakt za zaštitu i očuvanje umetničkih i akademskih institucija i istorijskih lokacija (tzv. Rerihov pakt). Podršku Rerihovom projektu dali su svetski velikani kao što su Albert Ajnštajn, Romen Rolan, Bernar Šo, Rabindranat Tagore, Herbert Vels, Tomas Man, Moris Metrelink i drugi. U okviru tog sporazuma, prihvaćen je zaštitni znak koji je sam Rerih predložio i koji treba da nose zaštićeni objekti kulture. Taj znak je zastava sveta na kojoj su nacrtana tri kruga koja se dodiruju, okružena točkom večnosti. Tri crvena kruga u sredini, okružena spoljnjim crvenim krugom mogu imati različita značenja: simbolizuju duhovnost, nauku i umetnost okruženu krugom kulture. Takođe mogu da predstavljaju prošlost, sadašnjost i budućnost, okružene krugom večnosti, ili pak instinkt (nesvesno), inteligenciju i intuiciju (nadsvesno) okružene svesnošću…

Na kraju mi dozvolite da podelim sa vama i lično iskustvo sa lokacije monolita K2. Našoj grupi iz Slovenije bilo je omogućeno da udje u lavirint Ravne u večernjim satima, kada više nema standardnih posetilaca. Manja grupa od 5 ljudi odvojila se i uputila prema monolitu K2, gde je na početku uživala u tišini i smirujućem delovanju energije ovog prostora.  Interesujem se za radiesteziju i zato sam osetila da se iz pukotine na sredini monolita podiže stub energije. Nakon kraćeg vremena pridružilo nam se još par ljudi iz druge grupe i svi su spontano stavili ruke na, odnosno iznad monoilta. U tom trenutku energija se pokrenula i počela da kruži iznad ljudi u pravcu kazaljki na satu. Spontano sam ustala i pokretima ruku počela da pratim energetski vrtlog. Bio je neverovatno prijatan, blagodatan i širio se na sve koji su sedeli oko monolita. Nakon par minuta laganog ritmičnog kruženja polako se vratio u oblik stuba koji je izlazio iz monolita. Iskustvo je bilo nezaboravno i verovatno bih subjektivno shvatila doživljeno, da na kraju nisam videla fotografiju na kojoj je bilo prikazano merenje energetskog stuba instrumentima na identičnom mestu gde sam ga osetila... Svima koji se odlučite za posetu Bosanske doline piramida od srca želim da doživite što više sličnih iskustava!                

Literatura:

  1. Klaus Schwab: Četrta industrijska revolucija
  2. Zdroj: http://www.oranzovestranky.cz/view.php?cisloclanku=2005120205
  3. Б. Б. Кажинский: Биологическая радиосвязь, Издание второе (стереотипное), Издательство Академии наук Украинской ССР КИЕВ-1963
  4. Lynne McTaggart – Polje (https://marjankogelnik.files.wordpress.com/2015/10/lynne_mctaggart_polje.pdf)
  5. https://mediasfera.rs/2019/01/19/nikolaj-konstantinovic-rerih-slikar-filozof-pisac/


Zadnje ažuriranje ponedjeljak, 01 juli 2019 09:26
jm

Najnoviji članci od Administrator

Copyright © Fondacija “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca, Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation. All rights reserved