Fondacija “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca, Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation

English Bosnian Serbian Croatian German Arabic French French Swedish Italian Finnish UK Site

A+ A A-

UPOREDNO ISTRAŽIVANJE STEĆAKA - HETEROGENOST I ZNAČENJE

Ocijenite članak
(16 ocjena)

Stećci na Balkanu su dugo bili zanemareni artefakti, za koje je dato prosto objašnjenje da su nadgrobni spomenici hrišćanske sekte bogumila ili patarena. Ono što fakta, tj. činjenice pokazuju je da ne postoji pravilo o nekropoli, tj. da su to bili nadgrobni spomenici, jer uglavnom ne postoje nikakve kosti koje su sahranjene ispod većine stećaka. Većina stećaka se nalazi u grupama, držeći pravac istok-zapad, što ih čini sličnim drugim oblicima velikih kamenih formacija iz praistorije širom Evrope. 

Stećci nisu homogeni, naime, postoje mlađi i stariji. Što su stariji, pokazuju veću sličnost sa elementima drevne globalne supercivilizacije. Mnogi stećci objašnjavaju kako funkcionišu piramide. Npr. Na sledećem uporednom snimku može se vidi kako se od starijih stećaka razvijala umetnost stećaka: 

 
Slika 1. Uporedni prikaz sastavio Kemal Čolak. 

Skroz desno vidimo, po meni, najstariji stećak, gde se vidi da sa vrha piramide ide talas u tri pravca, gornji ide nepovratno u kosmos, što je eksperimentalno dokazano od strane Fondacije, dok se druga dva zadržavaju u atmosferi, i u vidu padavina, vraćaju energiju na Zemlju. Dodatno, sa strana su prikani lanci pružanja ove energije u atmosferi (slika niže)  

Slika 2. Uporedni prikaz različitih stećaka koji prikazuju jednu istu stvar – širenje energije sa stranica piramide kroz atmosferu 


Pošto tamo gde kiša ne padne, ne dođe do akumulacije ove energije (čistog Orgona, koji nauka još ne priznaje...) i tamo ta energija još uvek kruži. Oblaci pocrne kada se napune orgonom, i tada su spremni da izruče svoj sadržaj na mestu koje je siromašno 
orgonom, kao deo univerzalnog zakona difuzije.

Da se vratimo na gornji prikaz, slika 1. U sredini se gubi veza sa piramidom, a na krajnjem levom snimku se vidi najmlađi stećak koji umesto spirala energije i padavina, koje objašnjavaju kako radi piramida, iako su motivi slični grafički, daje crtežu sasvim drugo, dionizijsko značenje. Po meni, ovo je svedočanstvo o moralnom padu, o bekstvu iz sveta duhovnosti u svet materijalnih dobara i hedonizma, koje se desio u nekom periodu istorije na Balkanu. Materijal od koga su najstariji stećci je bitno i vidno različit od mlađih stećaka, što dodatno dokazuje njihovu istorijsku heterogenost. 

Trenutno je, kao što znate, na sceni u Hrvatskoj, BIH i Srbiji zaštita tih spomenika, međutim, intuitivno sam duboko uveren da će biti zaštićeni samo mlađi stećci, koji nemaju veze sa drevnim piramidama na Balkanu. 

Evo, npr. stećka koji bez obeležja stoji u dečjem igralištu u Krupnju, pored Doma kulture, potpuno nezaštićen: 

 

Ne vidi se baš najbolje, jer je dugo odolevao zubu vremena. Ovaj stećak je sklonjen, zašto? Zato što nema nikave veze sa istorijskom teorijom o hrišćanskoj sekti, tzv. bogumilima a pokazuje, po meni unutrašnju vezu piramide i središta zemlje.

  

Kako? Kao što može da se vidi, na samom vrhu se nalazi trougao, što simbolizuje piramidu u dvodimenzionalnom prikazu, sa 3 spiralna oblika koji označavaju energiju, koji se odvajaju od vrha, i obe stranice. Baveći se starim stećcima uočio sam sledeće pravilo: jedna spirala govori da se radi o neravnotežnoj energiji, onoj koja putuje, kreće se, nestabilna je, dok 2 ili više sprilala u  parnom broju spojene govore o stabilnoj, stojećoj energiji. Ispod piramide, vidimo zrak koji ide vertikalno naniže (ili iz centra Zemlje vertikalno naviše) kroz uravnotežene energije (dvostruke spirale, jin-jang), koje su, po meni, deo kondenzacije kosmičke energije u zemljinoj unutrašnjosti. Po meni, zašto je ovo ključan stećak? Zato što pokazuje da je poreklo nehercijanskog talasa ekstrakcija date energije iz centra Zemlje, šta god se tamo nalazilo. 

Taj srednji talas, zrak, je nešto posebno, zato što je dat podebljano, i reljefno dat u drugoj dimenziji, tj. izdvaja se od ostalih delova reljefa. Definitivno se radi o nečem nestandardnom, što su utvrdila merenja. 

Šta nam ovo govori? Govori nam da su graditelji starih stećaka bili upućeni u genezu i funkcionalnost piramida, i, vrlo verovatno, graditelji starih stećaka su imali bliske kontakte sa graditeljima piramida. Naravno, govorim o najstarijim stećcima. 

Ko su bili i kako su verovatno izgledali graditelji piramida, možda najbolje vidimo na ovom stećku: 

 

Ovde vidimo figuru džina i figure malih osoba, što bi bili praroditelji današnjih ljudi. Džinovi bi trebalo da budu pripadnici napredne civilizacije koja je gradila piramide. Ovo je dosta špekulativna teorija, za sada, međutim, povlačim paralelu sa egiptaskim crtežima 

 

koji takođe imaju naslikane džinove u kontaktu sa ljudima nižeg, odnosno, za nas, normalnog rasta. Postojanje džinova potvrđuju mnogobrojna nalaziša širom sveta, sa dužinom skeleta preko 2 metra. 

Heterogenost stećaka možda daje delimičan odgovor na enigmu Tunela Ravne: Zašto je neko zatrpao tunele? Naime, moguće da se desio nekav kulturni ili politički prevrat, pa su ostaci drevnih elemenata bili prinuđeni da onemoguće pristup svetovnih ili vulgarnih elemenata u sakralne objekte svoje civilizacije. Ili je, kao u drevnom mitu indijanaca, ta napredna civilizacija jednoga dana jednostavno otišlla na neko nepoznato mesto ostaviviši za sobom ove divljenja vredne spomenike iza sebe. Veza sa njima bi mogla da bude ova ocrtana puma na sledećem stećku: 

  

Da novi naraštaji nisu poznavali tajne piramida, govore mlađi stećci koji su građeni drugom tehnikom, kao imitacija starih stećaka, jer grafički podsećaju na original, gde opisuju vinovu lozu, umesto talasa koji izviru iz piramide, koji su nastali kasnije. Još mlađi stećci gube svaku vezu sa starim, kako načinom gradnje, tako i motivima koji su prikazani na njima. 

Opšti zaključak bi bio da veoma stari stećci nemaju nikakve veze sa hrišćanstvom, ili sa bilo kojim oblikom poznate kulture na području na kome se danas nalaze, nego su spomenici iz znatnog starijeg perioda. Kasniji stećci su rađeni po ugledu na ove stare stećke bez suštinskog razumevanja šta predstavljaju od strane civilizacije koja ih je nasledila. Na kraju, u kakvoj su vezi Balkanski stećci i Bosanske piramide? Verovatnoća nalaženja stećaka opada sa udaljavanjem od mesta nalazišta piramida. Naime, gro stećaka se nalazi u samoj Bosni, u kojoj je otkrivena najveća dolina Piramida na Balkanu, i sa udaljavanjem od Doline Piramida, opada broj stećaka, i broj njihovih nalazišta. Na velikoj većini starih stećaka postoje motivi trougla i spirala, koje zajedno objašnjavaju osnove pojavne oblike funkcionišuće piramide: kreacija bio-podstičućeg okruženja kroz ekstrakciju, usmeravanje i kanalisanje životne energije bio-sveta. 

Za sam kraj bih ostavio sledeću digresiju i enigmu čitaocu u razmišljanje, budući da iako je povezano, ipak nije glavna tema ovog rada, i da dokazivanje veze između ove digresije i osnovne teze prevazilazi predviđen obim za ovo izglaganje. Današnji stručnjaci svemirskih agencija širom sveta su mišljenja da ukoliko bi se ljudski život trebalo da preseli na određenu planetu, bilo bi prvo potrebno da se na datu planetu prvo postave određeni uređaji koji će da prilagode datu sredinu uslovima u kojima može da opstane ljudski život (menjanje gasovitog sadržaja atmosfere, i dr..). Međutim, mi smo sada ne tako daleko, kao civilizacija od kolonizacije bilo koje planete. Ruska svemirska agencija je najavila prvu koloniju na Mesecu u 2030. godini. Ukoliko pokušamo da zamislimo kako će izgledati ljudska civilizacija 100 godina nakon toga, mogli bismo da pretpostavimo da je jednoj civilizaciji, čak i nama u budućnosti, moguće da putuje kroz svetove i ostavlja ove uređaje kao dokaz svog prisustva. Da li smo i mi u praistoriji bili kolonizovani? Da li su piramide dokaz te kolonizacije? Da li su mitološke priče o džinovima kroz istoriju i različite kulture na planeti deo mitologije i plemenske zabave nepismenih divljaka, ili deo defektne ali egzatkne i samim tim – jedino očuvane - usmene istorije? 

Postoji mnogo argumenata za i protiv. Stari stećci su definitivno argument koji govori u prilog teoriji da smo u dalekoj pra-istoriji bili deo neke mnogo razvijenije, duhovno nadmoćnije globalne civilizacije, ma koje bilo njeno poreklo, na sebi svojstven, misteriozan i ćutljiv način. 

Zadnje ažuriranje ponedjeljak, 26 septembar 2011 07:16
Copyright © Fondacija “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca, Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation. All rights reserved