Sa puno entuzijazma i pozitivne energije priča o bosanskim piramidama, te o značaju koje lokaliteti koje obilazimo imaju za BiH, ali i cijeli svijet.

- Ključni objekat je naše otkriće podzemnih tunela Ravne. Riječ je o prahistorijskim tunelima i do sada smo očistili oko 2.250 metara. Tunele sam otkrio u oktobru 2005. godine, a do danas, osim tog ulaza otkrili smo još pet ulaza, ukupno šest, koji nam dokazuju da je čitava visočka dolina bila ispresijecana podzemnim tunelima. Do sada smo otkrili ulaz u dva nivoa tunela, tunel Ravne, a ispod njih tunel Ravne 2, nekih pet metara niže. Naša pretpostavka je da ima između tri i sedam nivoa tunela. U proteklih 15 godina dokazali smo da imamo kompleks od šest piramida, koje smo nazvali piramidama Sunca, Mjeseca, Zmaja, Zemlje, Ljubavi i šestom piramidom. Riječ je o najvećim piramidama, piramida Sunca viša od 300 metara, Keopsova piramida 147 metara – priča Osmanagić.

VIŠE >>>