Logo
Print this page

Saopstenje za stampu

Istraživanja u Bosanskoj dolini piramida daju odlične rezultate. Svakodnevno se pronalaze novi konkretni materijalni dokazi o postojanju kamenih blokova i ploča koji grade zidove i terase piramida Sunca i Mjeseca.

Istraživanja u Bosanskoj dolini piramida daju odlične rezultate. Svakodnevno se pronalaze novi konkretni materijalni dokazi o postojanju kamenih blokova i ploča koji grade zidove i terase piramida Sunca i Mjeseca. Egipatski stručnjaci koji sarađuju sa arheolozima, geolozima i geodetama Fondacije potvrđuju da je ovdje riječ o monumentalnom piramidalnom kompleksu.

  

Za to vrijeme dio domaćih stručnjaka čini sve da diskredituje i zaustavi projekat i pri tome se i dalje služe nizom neistina i uvreda. Povezali su se sa kolegama u Velikoj Britaniji i SAD. Ponovo se plasiraju teze da se «uništava nacionalni spomenik» na vrhu piramide, pri tome ne govoreći da, upravo zahvaljujući nebrizi arheologa i institucija u prošlosti, od tog spomenika nije ostalo nijednog kamena. Zvanična Federalna Komisija je uvidom na terenu konstatovala da se radovi izvode stotine metara daleko od zaštićene zone pa i pored toga gospodin Dubravko Lovrenović potpisuje novu peticiju sa svojim inostranim kolegama tvrdeći da se taj grad «ruši».

  

Uz pomoć gospodje Zilke Kujundžić iz Zemaljskog muzeja plasira se teza da Fondacija radi bez dozvola, svjesno ignorirajući činjenicu da je ovo projekat Zavičajnog muzeja iz Visokog, opštine Visoko, Ze-Do kantona i Fondacije.

  

Domaći «stručnjaci» sramno obmanjuju svoje strane kolege izjavama da je riječ o «nacionalnim strastima» i da se ovim radovima «dovršava uništavanje onog što je rat započeo?».

  

Prof. Anthony Harding, predsjednik evropske asocijacije arheologa je svojim pisanjem u «London Times-«u u aprilu izjavljivao da se «projektom piramida unistava stari grad Visoki» a da nije provjerio svoje navode na licu mjesta. Zatim je 8. juna, iza 20 sati, autom prošao pored Visočice sa saradnicima da bi sutradan izjavio da je to «prirodna tvorevina». Za razliku od ovog pristupa, doktor geologije i stručnjak za piramide, Ali Berekat iz Egipta, već pet sedmica provodi po 15 sati na terenu i izjavljuje da ovo «jesu piramide.» Kome vjerovati? Doktoru Hardingu, arheologu koji za 15 minuta donosi sud ili doktoru Berekatu stručnjaku koji vjeruje dokazima sa terena?

  

Neznanje i nedobronamjernost dijela arheologa iz BiH i inostranstva neće zaustaviti ovaj Projekat. Zidovi piramide će se i dalje otkrivati, a proces međunarodne verifikacije će obavljati istinski stručnjaci.

  

Bosna i Hercegovina nema razloga da se ustručava što ima ovakav veličanstven spomenik prošlosti. Naprotiv.

  

             

Last modified on Tuesday, 13 February 2007 14:18
jm

Latest from Administrator

Copyright 2005- © Fondacija--- “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca, Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation. All rights reserved