Autor ispred najviše Tukume piramide Sunca u Peruu

Autor ispred najviše Tukume piramide Sunca u Peruu  

Građevinski materijal je nepečena cigla. Klima je topla, suha, s rijetkim kišama. Međutim, negdje u dalekoj prošlosti i ovdje su se ipak bilježila nevremena koja su prouzročila djelovanje vode i vjetra na Tukume piramide. Stoga je i njihova erozija shvatljiva i lako uočljiva: od vrha prema dnu.

Stvarno doba gradnje i autori su nepoznati. Za Tukume piramide kažu da ih je gradila kultura Sikan. Obišao sam novootvoreni muzej 20 km odavde (samo par posjetilaca, za razliku od hiljada posjetilaca u čiklaju). Ono što je prikazano o kulturi Sikan ne impresionira; jednostavno ne mogu povezati te Indijance sa ovim građevinskim poduhvatom.

Možda je riječ o želji da se ovi sjajni gradovi smjeste mnogo dalje u prošlost, u doba mitskih civilizacija. Ili mi moj duboki osjećaj i intuicija, kao i Norvežaninu Heyerdalu, ne dozvoljavaju da se složim sa oficijelnim verzijama.

Nakon obilaska piramida posjetio sam mali muzej, tačnije nekoliko prostorija u kojima su smješteni dosada pronađeni i sačuvani artifakti. I, kao što to obično biva, ovako zabačena mjesta kriju velike tajne. Na kamenoj ploči sam ugledao niz znakova uklesanih koji su nesumnjivo izgledali kao stilizirani hijeroglifi pronađeni na Uskršnjem otoku. Rondorondo pismo sa Uskršnjih otoka je zagonetka već nekoliko stotina godina za nauku.

Čini mi se da je ta zagonetka za mene riješena. Pacifička veza mitske civilizacije Mu, od Japana, preko Uskršnjih otoka do Perua, je potvrđena.