Welcome to the official web page of the 'Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun' Foundation / Dobrodošli na službenu web stranicu Fondacije 'Arheološki park: Bosanska piramida Sunca'al Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation

English Bosnian Serbian Croatian German Arabic French French Swedish Italian

A+ A A-

ŽIVOT PRIJE SUMERA (52)

Naišavši na prostor koji je služio kao smetljište prastanovnicima Mesopotamije, arheo­log Leonard Vuli se našao pred najznačajnijim otkrićem svog života

Otkriće čudesnog sumersko-babilonskog epa o Gilgamešu (Gilgamesh) i ne­obične priče o Velikom potopu, o onom is­tom potopu o kome će mnogo kas­nije govoriti i starozavjetna knjiga jevreja, Biblija i Kur'an, odjeknuli su svijetom poput istinske senza­cije. Niko do tada nije mogao ni da sanja da je priča jednog od junaka sumersko-babilonskog epa, Utnapištima (Utnapishtim), koja je bila detaljno zabilježena na glinenim pločama u biblioteci asirskog kralja Asurbanipala (Ashurbanipal), u stvari, prastara – možda prva - verzija biblijskog potopa! Međutim, na to su ukaziva­le frapantne sličnosti između jed­nog i drugog teksta - puštanje na slobodu goluba i gavrana, planina na kojoj se zaustavila Nojeva arka, vrijeme trajanja potopa i tome slič­no.

Još kada je engleski arheolog Džordž Smit (George Smith, 1840 - 1876), kome, u stvari, i treba najviše zahvaliti za otkirvanje i prijevod epa o Gilgamešu, u ruševinama brda Kujundžik, gdje je Ostin Henri Lejard (Austen Henry Layard, 1817 – 1894) iskopao Ninivu, pronašao 380 odlomaka glinenih tablica koji su sadržavali nedostajuće dijelove uz­budljivog svjedočanstva Utnapištima, nije više bilo sumnje da je Biblija ništa drugo do bogati zbornik kompilacija praistorijskih mitova, predanja i narod­nih legendi.

OTKRIĆE ŽIVOTA: Koliko god da bi se moglo smatrati da je slika potopa u sumersko-babilonskoj poemi plod narodne pjes­ničke kreacije, ipak se neminovno nametalo pita­nje - nije li ona, poput, konačno, mnogih drugih drevnih mitova i predanja, sadržavala bar jedno zrnce historijske istine. Pitanje je bilo vrlo logič­no, jer su Sumerani istinski vjerovali u Veliki po­top. Ali, da li je trebalo vjerovati Su­meranima?

Na ovo zanimljivo pitanje odgo­vorio je engleski arheolog sir Leonard Vuli (Leonard Woolley, 1880 - 1960), koji je u godinama između 1927. i 1929. godina vršio iskopava­nja na području drevnog grada Ura. Naišavši na prostor koji je, po svoj prilici, služio za smetljište pras­tanovnika Mezopotamije, Vuli je na­redio da se iskopa izviđačko okno dubine - četrdeset metara. I do­godilo se ono što se tako rijetko događalo arheolozima u prošlosti. Na dnu ok­na, Vuli se našao pred najvećim ot­krićem svog života - otkrio je groblje, koje je bilo starije čak i od samih Sumerana!

OTKRIĆE MULJA: Bilo je to otkriće koje je zasluživalo svjetska priznanja. No, presrećni arheolog ipak se nije zadovoljio senzacionalnim otkri­ćem. Želio je, po svaku cijenu, da sazna šta se nalazi dublje, dolje is­pod neznanih grobova. Ima li trago­va čovjekovog boravišta? Hoće li naći biljege još starijih kultura i dokazati da je evolucija čovječanstva mnogo starija nego što se do tada vjerovalo?

Odgovor su, kako kaže poznati poljski pisac Zenon Kosidovski (Zenon Kosidowski, 1898 – 1978) u svojoj knjizi “Kada je sunce bilo bog”, mogli da daju samo pijuk i lopata. Ubrzo ga je čekalo no­vo iznanađenje, jer je ispod groblja naišao na - smetljište! Ono je po­ticalo valjda iz najranijeg perioda legendarnog grada-države Ura, što znači da je bilo fantastično staro, mnogo stari­je od ranije otkrivenih kraljevskih grobova!

Poslije prokopavanja relativno grubog sloja smeća, radnici su na­išli na čvrstu podlogu prirodnog mulja, koji je tu nekada, moglo bi se kazati u prasko­zorje čovječanstva, nanijela vodena bujica, i na kome nije bilo nikakvih tragova ljudskih aktivnosti. Sve je upućivalo, dakle, na to da su, najzad, doprli do prvobitnog dna nekadašnje riječne delte iz raz­doblja kada tu još nije bilo nikakvih naseljenika.

OSTACI EPOZNATOG NARODA: Mada je ova činjenica zbunila i samog engleskog arheologa, on je, ipak, naredio radnicima da nastave kopanje. Lopate su se ponovo za­bile u zemlju, ali satima i satima iz­bacivale su samo – balto i glinu! Na dubi­ni od oko dva i po metra, arapski radnici su prestali da kopaju izne­nađeni onim što su ugledali: ispod debelih stoljetnih slojeva riječnog mulja pojavi­le su se nove ruševine, ostaci po­suđa, smeće i čađ. Gle čuda - otkriveno je ne­poznato ljudsko naselje!

Iskusnom arheologu kakav je bio Leonard Vuli bilo je jasno da je otkrio tragove neke nepoznate kulture, starije i sasvim drugačije od sumerske. Tek kasnije će engleskom arheologu biti jasno da je naselje poticalo iz - vremena neolit­a!

Dvoipometarski sloj muljai blata, na­nesenih vodenem bujicama i strujama, dijelili su, dakle, granicu između dva vremena i dviju me­đusobno stranih i drukčijih kultura. Iznad sloja mulja ležali su ostaci sumerske kulture, mnogo razvijeni­je i mlađe, a ispod tog stoja - os­taci primitivne kulture drugog, sas­vim nepoznatog naroda!

Ko su bili ti prapradavni žitelji plodne Mezopotamije što su na svom posuđu od pečene gline ucrtavali neobične ukrasne motive, a oruđe kojim su se služili pravili od klesanog kamena? Odakle su stigli? Kada i u kakvim okolnostima? Kako su izgledali njihova naselja i možebitni gradovi? Čime su se bavili i u šta su vjerovali?

„LOKALNI“ POTOP: Engleski arheolo Leonard Vuli, naravno, nije mogao da od­govori na sva ova i mnoga druga pitanja koja su se nametala sama od sebe. Zapravo, on je bio više okupiran razmišljanjem otkud tolika glina i mulj između ostataka dviju kultura. Na kraju, došao je do fan­tastičnog ali logičnog zaključka - dvoipome­tarski sloj mulja i gline bio je očit dokaz - biblijskog sveopćeg potopa!

Potop koji je iza sebe ostavio takve dramatične tregove nije mogao da bude obična prirodna pojava, niti poplava uobičajnih razmjera. Sigurno je to bila kataklizma najvećih razmjera i s posljedicama veoma tragičnim po stanovnike ovog kraja!

Poplava, razumije se, ističe i Kosidovski, nije biia sveopšta ka­tastrofa, kako tvrde sumerska i hebrejska predanja, nego lokalni događaj u dolini svetih rijeka Eufrata i Tigrisa, koja je obuhvatala prostor razmjera 650 puta 150 kilometara. Ali, za tadašnje ta­mošnje stanovnike svijet se zatva­rao u tom relativno uskom prostoru, a poplava je označavala potop kojim je srditi, ali i pravedni bog kaznio grešno čov­ječanstvo!

Bio je to. konačno, potop o kome je govorio Utnapištim u epu o Gilgamešu.

Biblijski potop!

ODAKLE SU STIGLI SUMERANI: ''Naravno, taj historijski potop, koji je dao povoda mitskom opštem potopu, piše jedan od najbo­ljih poznavalaca drevne prošlosti ljudskog roda C. V.Ceramu svom romanu o arheologiji ''Grobovi, bo­govi i učenjaci", »nije istrijebio sav ljudski rod. To mora da je bio jedan od onih potopa, nesumljivo neobič­no težak, kakvi su se u području iz­među rijeka Eufrata i Tigrisa često doga­đali.

Zapisi koje imamo o najstarijim sumersktm kraljevima, prije i poslije Potopa, dokazuju da su sumerski naseljenici uistinu preživjeli tešku katakliz­mu zahvaljujući veliki nasipima koji su kao po pravilu opkoljavali njihova naselja i gradove.

I nije isključeno da je Utnapištim, sumerski Noja, doista historijska ličnost, koji je prebivajući na akadijskom području prvi pretpos­tavio mogućnost teške poplave i blagovremeno se spremio za spas. I božansku uputu, koju je Utnapiš­tim dobio 'budite plodni i množite se i napučite zemlju', sumerski na­seljenici, koji su preživjeli potop, doslovce su izvršili tako što su sna­gom i marljivošću, kojima se arheo­lozi još i danas čude i dive, ponovo učinili plodnom zemljom, koju je stravično uništio Veliki potop!...''

Ali, ko su, zapravo, bili Sumera­ni? Odakle su došli u plodnu Mezopotamiju, ko su im bili uzori i učitelji i kako su stekli izuzetno visoka znanja iz svih značajnijih oblasti - astrono­mije, građevinarstva, likovne umjetnosti, historije, fi­lozofije, religije...?

Na ta pitanja suvremeni historiografi još uvijek tragaju za odgovorima.

Slijedi: ZATRPANA PROŠLOST (53)

ESKLUZIVNO: Ekspedicija “Rapa Nui”

http://www.bosnic.com/Pocetna-00010.html


AKCIJA: JEDNA KNJIGA - 3,00 EURA

Kliknite na naslovnu stranu knjige!

Zadnje ažuriranje srijeda, 27 april 2016 14:27
Copyright 2005- © Fondacija--- “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca, Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation. All rights reserved