Welcome to the official web page of the 'Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun' Foundation / Dobrodošli na službenu web stranicu Fondacije 'Arheološki park: Bosanska piramida Sunca'al Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation

English Bosnian Serbian Croatian German Arabic French French Swedish Italian

A+ A A-

BOSANSKE PIRAMIDE – RADIESTEZIJSKO ISTRAŽIVANJE

Ocijenite članak
(0 ocjena)

Radiestezista: Nemanja Blagojević, Agencija za radiesteziju i spiritualnost „Cvet života“

11.16.2023.

Mesta moći su lokacije na planeti Zemlji koja imaju direktnu vezu i komunikaciju sa univerzalnom kosmičkom svešću, te predstavljaju isijavanje neke komponente ili aspekta božanske svesti, energije ili delovanja. Svako mesto moći ima svoje posebne karakteristike koje služe globalnom isceljenju, uravnoteženju, isceljenju ili harmonizaciji planete, koje potom mogu i ljudi korisiti za lično brže duhovno uzdizanje ili isceljenje. Mesta moći su često nešto šire geografsko područje koje obuhvata određene energetske tačke, prirodna sveta mesta, određene objekte koje su ljudi izgradili na fizičkim i duhovnim nivoima. Nama poznata mesta moći su na primer Dolina bosanskih piramida, Rtanj, Sveta gora, Fruška gora, plato u Gizi, Tibet itd.

Energetske tačke su uži prostori koji predstavljaju mesto direktne veze određenog fizičkog prostora i određenih izvora svetlosti. To su uglavnom krugovi, promera od par metara do par desetina metara. Najčešće su na zemlji, a mogu biti i pod zemljom, vodom, u pecinama... Te energetke tačke predstavljaju neku vrstu preseka meridijana planete Zemlje ili izvore podzemnih energija, mesta spuštanja kosmičkih enrgija na Zemlju, posebna osvešćena ili prosvećena (aktivirana) mesta. U svakom slučaju, oni su uvek povezani na neki duhovni izvor erergije poput uzvišenih duhovnih svetova, izvora božanske svesti, neke kosmičke zvezde, duhovne portale i slično, mada ima i onih koji su negativni i isto tako se povezuju na negativne energetske svetove, mesta i planete. Njihova funkcija je da spuštaju energije na Zemlju, da balansiraju prirodu i život, da predstavljaju kanale komunikacije sa višim svestima, da pročišćuju ili uzdižu okolinu, ali ih i ljudi mogu koristiti za svoje duhovne svrhe, međutim, to im je sekundarna namera.

Osnovni energetski parametri:

Snaga isijavanja aure – energije kao polarnosti životnog polja:  predstavlja pasivnu duhovnu snagu koja deluje u vidu uzdizanja svesti, isceljivanja i pročišćavanja svih onih koji su u njenoj neposrednoj blizini. Ovo isijavanje deluje bez obzira da li je neko svestan njenog delovanja ili ne, dokle god je u njenoj blizini. Drugim rečima, ova sila je odgovorna za duhovno uzdizanje i pročišćenje svih onih koji stoje na njenom izvoru ili u okviru njenog polja. Nije potreban nikakav rutual, moltiva ili meditacija da bi se ova snaga aktivirala, ona postepeno uzdiže i pročišćava svakog ko je u njenom krugu.

 • Jako loše stanje/negativan čovek: snaga isijavanja aure je u minusu;
 • Prosečno stanje/prosečan čovek: do 1000 bovisa;
 • Osnovni duhovni rad:  nekoliko hiljada bovisa;
 • Duhovoni praktičar: nekoliko desetina hiljda bovisa;
 • Svetlosni čovek: stotine hiljada bovisa;
 • Svetac: milioni bovisa.

Snaga isijavanja aure – energije kao stvaralačkog potencijala: predstavlja aktivnu snagu – duhovnu moć, koja deluje u vidu snage koja pročišćava negativnosti ili spušta svetlost. Kada kažemo aktivnu, to je snaga koja se koristi svesno u duhovnom radu, kada se rade molitve, meditacije, propuštanja duhovne energije. Stvaralački potencijal je energija koja se koristi kada je neko svesno biće upotrebljava u određene svrhe, najćešće za neki rad usmeren ka očišćenju negativnosti, ili ka stvaranju nečeg pozitivnog. Ova energija je iskorišćena samo ako je neko biće usmeri, kroz molitvu, ritual, nameru, meditaciju ili akviaciju. Ovo polje je najjače i daje najveće instant rezultate, ali koristi se samo kada je neko zna upotrebiti i usmeriti.

 • Jako loše stanje/negativan čovek: snaga isijavanja aure je u minusu;
 • Prosečno stanje/prosečan čovek: do 1000 bovisa;
 • Osvnovni duhovni rad:  nekoliko hiljada bovisa;
 • Duhovoni praktičar: nekoliko desetina hiljda bovisa;
 • Duhovni ratnik: stotine, pa i milioni bovisa;
 • Svetac: stotine miliona bovisa.

Napomene:

 • Parametar stvaralačkog se pre svega koristi za neutralizaciju tamnog delovnja, čiščenje negativnih energija, stvaranje pozitivnih tokova, optuštanje duša u svetlo, kao i razne duhovne procese mimo fizičkog isceljivanja i uzdizanja svesti. To je parametar koji je razvijen isključivo kod ljudi koji koriste moltve, energetski ili mentalni duhovni rad za isceljivanje, pročišćavanje drugih ili za kolektivni duhovni rad. Duhovnici koji rade individualnu duhovnu praksu nemaju izražen ovaj parametar.
 • Parametar polarnosti životnog polja se koristi za pasivno isceljivanje i uzdizanje drugih unutar našeg polja i naše blizine. Raste kod pojedinaca sa visokim unutrašnjim stanjima ljubavi, spokoja i smirenosti. Ovaj parametar označava dubinsku harizmu nekog čoveka i njegovo prijatno delovanje za okolinu, kroz njegovu pojavu na određenom mestu. Ovaj parametar je visok kod svih pojedinaca izrazito blage i krotke naravi, kod onih koji su puni saosećanja, samilosti, ljubavi i podrške prema drugima.
 • Parametri snage isijavanja aure su jako teški za merenje i visoke brojke iznad par miliona nemoguce je precizno meriti, stoga se ne preproučuje meriti ove parametre, niti se pouzdati u njih u slučaju velikih brojki.
 • Svaki parametar se meri najbolje na licu mesta samog polja isijavnja. Energetske tačke se ne mogu lepo meriti kada nismo barem nekad bili fizički u blizini date eneregetske tačke.

Snaga isijavanja bioenergije je duhovna snaga koja se specifično koristi za isceljivanje fizičkih bolesti. Snaga bioenergije označava koliko je neka energija dobra za fizičko isceljenje.

 • Prosečan čovek: od 0 do 5000 bovisa;
 • Manji bienergetski potencijal: 5000 do 30.000 (dovoljno za isceljivanje manjih bolesti);
 • Srednji bioenergetski potencijal: od 30.000 do 70.000 (dovoljno za isceljivanje osrednjih oboljenja, uplala i trenutnih bolesti);
 • Jak bioenergetski potencijal: 70.000 do 200.000 (dovoljno za isceljivanje hroničnih problema, nesto složenijih bolesti);
 • Potpuni iceliteljski potencijal: 200.000 do 400.000 (dovoljno za iseljivanje težih bolesti, dugotrajnih hroničnih oboljenja);
 • Nivo svetog: preko 400.000 (isceljivanje kancera, urođenih bolesti);
 • Nivo materijalizacije: preko 1.000.000 (materijalizacija organa, instant isceljenja).

Snaga sveobuhvatnog isijavanja opštih energija (po Stvoritljeljevim sveobuhvatnim parametrima) predstavlja snagu opšteg isijavanja, proseka. Ovaj parametar može označiti sveobuhvatni prosek energetskog isijavanja, ali nije previše bitan, jer svako energetsko polje uglavnom ima svoje uže delovanje.

Glavna funkcija označava glavnu namenu date energije, njenu osnovnu delatnost, osnovnu svrhu. Upotreba svake energije treba biti usmerena ka njenoj osnovnoj svrsi i funkciji zarad najboljih rezultata.

Sveobuhvatna snaga i bitnost (po Stoviteljevim sveobuhvatnim parametrima na skali od 0 do 100 procenata) označava sveobuhvatni pozitivni uticaj date energije, mesta ili polja. Što je veća bitnost, to je veći i značaj datog polja za kolektiv planete.

BOSNA

VRH PIRAMIDE SUNCA

Snaga isijavanja aure – energije kao polarnosti životnog polja: 720.000;

Snaga isijavanja aure – energije kao stvaralačkog potencijala: 3.400.000;

Snaga isijavanja bioenergije: 40.000;

Snaga  sveobuhvatnog isijavanja  opštih energija po Stvoriteljevim sveobuhvatnim parametrima: 400 000;

Glavna funkcija: povezivanje na izvor, duhovno uzdizanje, pojačavanje globalnih duhovnih radova, čišćenje negativnih energija;

Sveobuhvatna snaga i bitnost po Stvoriteljevim sveobuhvatnim parametrima na skali od 0 do 100 procenata: 86.

Molitva za aktivacuju rada i snage ove energetske tačke:

Molitva svete volje: “Stvoritelju svega što jeste oko mene i u meni gde je to potrebno pokreni sve tokove stvaranja svega svetlosnog. Sjedini sve što treba da se sjedini da bude celovito i deo svega što jeste, daj nam svima višu, širu  i snažniju svest i čistu svesnost o svemu što trebamo znati i shvatiti. Daj nam slobode i oslobodi od svega za šta smo vezani i  gde smo zarobljeni. Stvoritelju mi se predajemo tvome vođstvu, predajemo ti celokupno biće i postojanje i predajemo se tvojoj volji zarad najuzvišenijeg dobrog svih. Hvala na svemu, učinjeno je, učinjeno je , učinjeno je.

VRH PIRAMIDE MESECA

Snaga isijavanja aure – energije kao polarnosti životnog polja: 330.000;

Snaga isijavanja aure – energije kao stvaralačkog potencijala: 1.500.000;

Snaga isijavanja bioenergije: 20.000;

Snaga sveobuhvatnog isijavanja svih energija po Stvoriteljevim sveobuhvatnim parametrima: 220.000;

Glavna funkcija: Duhovne konekcije sa uzvišenim civilizacijama, spuštanje informaicija, kreativnost, stvaralaštvo, ideje; Fizičko i duhovno isceljenje

Sveobuhvatna snaga i bitnost po Stvoriteljevim sveobuhvatnim parametrima na skali od 0 do 100 procenata: 77.

Molitva za aktivacuju rada i snage ove energetske tačke:

Molitva božanske svesti: “Stvoritelju svega što jeste molim te pripremi nas za buđenje i aktiviranje našeg života potpuno usklađenog sa tvojom voljom. Stvoritelju svega što jeste, molim te pokaži nam, reci svima nama, daj nam čistu svest, energiju, osećaj, svest i jasnoću o tome kako treba da živimo svoj život, kako treba da delamo, šta treba da znamo. Neka se u naše biće spuste sve energije, sve informacije, koje će se implementirati duboko u našu svest, u naše biće, na svim nivoima postojanja i knjige svesti. Neka se spuste sva dubinska znanja o tome kako treba da živimo svoj život, šta je to što je optimalno za svakog od nas, šta treba da znam, da prenosim dalje, da stvaram i kako, šta je to što treba da zna svako od nas pojedinačno za svoje najveće dobro, kako treba da izgleda moj život da budem potpuno usklađen sa najoptimalnijim vremenskim linijama, sa najoptimalnijim putem, vizijom tebe, Stvoritelju svega što jeste, za mene. Spusti i integriši u celokupno moje biće sve što mi je potrebno to da svesno živim,osećam i ostvarujem. Hvala,učinjeno je,učinjeno je,učinjeno je “

VRH TUMULA

Snaga isijavanja aure – energije kao polarnosti životnog polja: 180.000;

Snaga isijavanja aure – energije kao stvaralačkog potencijala: 800.000;

Snaga isijavanja bioenergije: 150.000;

Snaga sveobuhvatnog isijavanja svih energija po Stvoriteljevim sveobuhvatnim parametrima: 70.000;

Glavna funkcija: fizičko isceljivanje, hronične bolesti, kancer;

Sveobuhvatna snaga i bitnost po Stvoriteljevim sveobuhvatnim parametrima na skali od 0 do 100 procenata: 56.

Molitva za aktivacuju rada i snage ove energetske tačke:

Molitva za otklanjenje fizičkih bolesti:  „Stvoritelju svega što jeste molim te da u mom fizičkom telu, a i u energetskim telima pronađes , izoluješ i zatvoriš u Svetlo sve izvore mog bola i bolesti, pronađi i sve bazene nakupljenih emocija,osećanja, sećanja, negativnih energija, kao i svesti, bića i aspekta koji stoje iza tog bola,stvaraju ga, ili pojačavaju. Spusti sada na sve to u njihove tačke strukturalizacije sve svete geometrije, svete snopove i svetlosne kodove,aktiviraj sva dejstva po tvojoj volji  da se sve to povuče i otpusti u Svetlo, transformiše ili neutrališe za najbolje i najuzvišenije dobro svih. Molim da mi u pomoć dođu sva svetlosna bića da izvuku ovo u Svetlo. Pokreni uporedo i sve procese isceljivanja i pročišćenja mog DNK, povezanog na navedene bolove na optimalan način. Hvala,učinjeno je,učinjeno je,učinjeno je“

SREDIŠNJA TAČKA PIRAMIDA (kod groblja)

Snaga isijavanja aure – energije kao polarnost životnog polja: 420 000

Snaga isijavanja aure – energije kao stvaralački potencijal: 1 000 000

Snaga isijavanja bioenergije:0

Snaga sveobuhvatnog isijavanja svih energija po stvoritljeljevim sveobuhvatnim parametrima: 40 000

Glavna funkcija: pročićenje negativnih energija, centriranje energetskih tela, životnog puta, uskladjivanje unutar vertikalnog stuba, stabilnost i fokus u životu

Sveobuhvatna snaga i bitnost po stoviteljevim sveobuhvatnim parametrima na skali od 0 do 100 procenata: 71

 

Molitva za aktivacuju rada i snage ove energetske tačke:

Molitva svete volje: „Stvoritelju svega sto jeste, sveto je ime tvoje, ime beskrajne ljubavi i svetlosti. Tvoje je carstvo i sve što si stvorio svuda gde jesmo i postasmo kao jedno.

Volja je tvoja u svemu što jeste. Napoj duše naše tvojim znanjima mudrosti i ljubavi. Neka tvoja istina bude naš jedini put. Izvedi nas iz svih iskušenja koje su pred nama na najbolji način za nas. Usmeravaj nas, vodi nas kroz sve na našem putu ka duhovnoj zrelosti. Hvala za sve učinjeno i ispunjeno. Neka uvek bude volja tvoja od sada pa do kraja vremena“.

KAMENA KUGLA U ZAVIDOVIĆIMA

Snaga isijavanja aure – energije kao polarnosti životnog polja: 300.000;

Snaga isijavanja aure – energije kao stvaralačkog potencijala: 600.000;

Snaga isijavanja bioenergije: 260.000;

Snaga sveobuhvatnog isijavanja svih energija po Stvoriteljevim sveobuhvatnim parametrima: 80.000;

Glavna funkcija: lečenje, oporavak, regeneracija, uklanjanje bolova;

Sveobuhvatna snaga i bitnost po Stvoriteljevim sveobuhvatnim parametrima na skali od 0 do 100 procenata: 62.

 

Molitva za aktivacuju rada i snage ove energetske tačke:

Molitva za otklanjenje fizičkih bolesti:  „Stvoritelju svega što jeste molim te da u mom fizičkom telu, a i u energetskim telima pronađes , izoluješ i zatvoriš u Svetlo sve izvore mog bola i bolesti, pronađi i sve bazene nakupljenih emocija,osećanja, sećanja, negativnih energija, kao i svesti, bića i aspekta koji stoje iza tog bola,stvaraju ga, ili pojačavaju. Spusti sada na sve to u njihove tačke strukturalizacije sve svete geometrije, svete snopove i svetlosne kodove,aktiviraj sva dejstva po tvojoj volji  da se sve to povuče i otpusti u Svetlo, transformiše ili neutrališe za najbolje i najuzvišenije dobro svih. Molim da mi u pomoć dođu sva svetlosna bića da izvuku ovo u Svetlo. Pokreni uporedo i sve procese isceljivanja i pročišćenja mog DNK, povezanog na navedene bolove na optimalan način. Hvala,učinjeno je,učinjeno je,učinjeno je“

 

SRBIJA

VRH RTNJA

Snaga isijavanja aure – energije kao polarnosti životnog polja: 700.000;

Snaga isijavanja aure – energije kao stvaralačkog potencijala: 5.200.000;

Snaga isijavanja bioenergije: 170.000;

Snaga  sveobuhvatnog isijavanja  opštih energija po Stvoriteljevim sveobuhvatnim parametrima:  420.000;

Glavna funkcija: planetarno delovanje, povezivanje na izvor, duhovno uzdizanje, pojačavanje globalnih duhovnih radova, čišćenje negativnih energija;

Sveobuhvatna snaga i bitnost po Stvoriteljevim sveobuhvatnim parametrima na skali od 0 do 100 procenata:  93.

 

SVETILIŠTE U PODNOŽJU RTNJA

Snaga isijavanja aure – energije kao polarnosti životnog polja: 270.000;

Snaga isijavanja aure – energije kao stvaralačkog potencijala: 620.000;

Snaga isijavanja bioenergije: 50.000;

Snaga  sveobuhvatnog isijavanja  opštih energija po Stvoriteljevim sveobuhvatnim parametrima: 70.000;

Glavna funkcija: rast, razvoj, otvaranje puteva, usmeravanje u životu, životna jasnoća;

Sveobuhvatna snaga i bitnost po Stvoriteljevim sveobuhvatnim parametrima na skali od 0 do 100 procenata: 40.

 

HILANDAR

Snaga isijavanja aure – energije kao polarnosti životnog polja: 400.000;

Snaga isijavanja aure – energije kao stvaralačkog potencijala: 1.300.000;

Snaga isijavanja bioenergije: 120.000;

Snaga  sveobuhvatnog isijavanja  opštih energija po Stvoriteljevim sveobuhvatnim parametrima:  170.000;

Glavna funkcija: lečenje fizičkog tela, duhovno lečenje, sticanje duhovne uzvišenosti;

Sveobuhvatna snaga i bitnost po Stvoriteljevim sveobuhvatnim parametrima na skali od 0 do 100 procenata: 72.

 

DEČANI

Snaga isijavanja aure – energije kao polarnosti životnog polja: 320.000;

Snaga isijavanja aure – energije kao stvaralačkog potencijala: 750.000;

Snaga isijavanja bioenergije: 40.000;

Snaga  sveobuhvatnog isijavanja  opštih energija po Stvoriteljevim sveobuhvatnim parametrima: 40.000;

Glavna funkcija: duhovi vid, duhovne konekcije, dobijanje vizije za život, pročišćenje duha;

Sveobuhvatna snaga i bitnost po Stvoriteljevim sveobuhvatnim parametrima na skali od 0 do 100 procenta:  52.

Zadnje ažuriranje utorak, 02 januar 2024 19:33

Podržimo projekat

Pretraga Arhive

 

http://www.youtube.com/user/BosnianPyramidsTV/featured?feature=context

 

https://soundcloud.com/bosnian_pyramid_of_the_sun_foundation

Video zapis iz Bosanske doline piramida 2014

Copyright 2005- © Fondacija--- “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca, Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation. All rights reserved