Logo
Print this page

"Piramide i skalarni talasi"

PIŠE: Goran Marjanović

Prva svetska konferencija o energiji piramida, 7-13 maj, 2018, Visoko, BiH

Savremeni elektromagnetizam zasnovan je na elektromagnetnoj teoriji svetlosti Džejms Klerk Maxvela (1865) i eksperimentima Heinricha Rudolfa Hertza koji je (1887) prvi dokazao postojanje elektromagnetnih talasa svojim aparatom za njihovo generisanje i detekciju.

Maxwellov rad “A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field” (Dinamička teorija elektromagnetnog polja) objavljen je u Kraljevskom društvu u Londonu 1865. godine. U njemu je Maxwell predstavio svoju teoriju elektromagnetnog polja. U svojim izvornim matematičkim jednačinama elektromagnetnog polja, datim u obliku kvaterniona (hiper-kompleksnih brojeva koji sadrže i skalarnu komponentu) on je ustanovio teorijsko postojanje  "transverzalno-vektorskih", tzv. "Hercijanskih" elektromagnetnih talasa, ali isto tako i "Skalarskih" talasa.

Zadnje ažuriranje srijeda, 23 maj 2018 08:13
jm

Najnoviji članci od Administrator

Copyright 2005- © Fondacija--- “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca, Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation. All rights reserved