Fondacija “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca, Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation

English Bosnian Serbian Croatian German Arabic French French Swedish Italian Finnish UK Site

A+ A A-
PIŠE: Goran Marjanović Prva svetska konferencija o energiji piramida, 7-13 maj, 2018, Visoko, BiH Savremeni elektromagnetizam zasnovan je na elektromagnetnoj teoriji svetlosti Džejms Klerk Maxvela (1865) i eksperimentima Heinricha Rudolfa…
Mera nerazumevanja NikoleTesle zaista je frapantna. U početku sam mislio da je to samo prividno zbog postojećih mehanizama "sistema" koji Teslino delo dezavuše u skladu sa svojim interesima pa tako…
Pogledajte predavanje Gorana Marjanovića o vedskim znanjima i znanstvenim spoznajama Nikole Tesle.
Zaista zvuči neverovatno – ali “Pravi Nikola Tesla”, “Prometej Novog Doba”, teško se može objasniti sa aspekta konvencionalne nauke ali se mnogo lakše može razumeti izučavanjem “piramidalnih gradjevina” i drevnih…
U prirodi se neprekidno odigravaju promene. Gotovo sve što se nalazi oko nas, oblaci, mora, planete ..., kreće se, izloženo raznim energetskim uticajima, i sve se neprekidno dodirujući i sudarajući…
Piše: Goran Marjanović Moja analiza Vedskih znanja sa aspekta Modela KGE, izložena u formi aksiomatskih principa Sankhye (www.kapillavastu.com), ukazuje na punu ostvarivost SVIH TESLINIH IDEJA, uključujući i one najkontroverznije: korišćenje…
Dakle, iako snimak ULF spektra električnog polja u „Orgonskoj komori“ tokom psihometrijskih merenja, nema naglašene parametre „informacionog transfera“ kao što je to npr na slici 6, ipak se može uočiti…
Sankhya is oneof thephilosophical trends of ancient India based on the Vedas, whose age is estimatedat about 33 000years. It was written in Sanskrit. It includes two opposing concepts: materiality…
Prema izjavama samoga Tesle on je, pre više od jednog stoleća, otkrio i u svojim eksperimentima koristio jednu novu vrstu elektromagnetnih talasa koje je nazvao nehercijanskim. To je učinio da…
Nikola Tesla, najveći pronalazač svih vremena, otac naizmeničnih struja, obrtnog magnetnog polja i niza visokofrekventnih fenomena koji su zadivili svet, umro je 7. januara 1943. godine u Njujorku, u svojoj…
Danas gotovo niko više ne sumnja da nismo sami u Svemiru. Sa druge strane – uprkos brojnim neidentifikovanim objektima, fenomenima i/ili pojavama i ponekom «kontaktu» – komunikacije sa vanzemaljskim bićima…
Torziona polja su suptilno-energetski fenomeni vrtložnog oblika, prisutni u svim segmentima našeg življenja, no – u prirodi i nama dostupnom delu Realnosti njihova jačina je izuzetno mala i kvalitativno teško…
Knowledge of ancient civilizations, woven into the structural matrix of the pyramid and sacral buildings, that actually are a highly-sophisticated energy machines - went several times beyond our present-day knowledge.…
Spoznaje drevnih civilizacija, utkane u strukturnu matricu piramidalnih i sakralnih gradjevina, zapravo visoko-sofisticiranih energetskih mašina - višestruko su premašivale naša današnja znanja. Nikola Tesla je bio jedan od prvih naučnika…
Prema raspodeli Stabilnih objekata u Modelu Kvantiranih Gustina Energije /1/, Čovek je smešten u domenu ”Makrosvemira” i to - gle slučaja – baš u tački zlatnog preseka, na apscisi Energija/Prostor…
…upotrebom konvencionalno-klasičnih mernih uređaja i merenjima po trenutno najsavremenijoj geomorfološkoj naučnoj metodologiji potvrđeno je prisustvo energetskih polja strukturno veoma biskih “Nehercijanskim” talasima Nikole Tesle…. Planina Rtanj, oduvek je plenila svojom…
Merna oprema: 1. Teslametar TM 40 [H50Hz, nT]2. Trifield metar, 100XE [H, mG; E, V/m]3. Digitalni multimetar Mastech MS8229 [T, oC; Hum, %; Noi, dBrel]4. VF-Širokopojasni pojačavač, IB Mraz, “E”-…
Magnetotelurska i elektrodinamička istraživanja, septembar 2016, misija: “Bosanska dolina piramida”, Visoko, BiH (Delimični, najinteresantniji nalazi) Napomena1: Kompletna merenja se čuvaju u bazi podataka G.Marjanovic.
Measuring equipment: 1. Teslameter TM 40 [H50Hz, nT]2. Trifield meter, 100XE [H, mG; E, V/m]3. The digital multimeter Mastech MS8229 [T, oC; Hum, %; Noi, dBrel]4. HF-broadband amplifier IB Mraz,…

ULAZ U PODZEMNI LABIRINT RAVNE UŽIVO

 

http://www.youtube.com/user/BosnianPyramidsTV/featured?feature=context

 

https://soundcloud.com/bosnian_pyramid_of_the_sun_foundation

 

Video zapis iz Bosanske doline piramida 2014

Copyright © Fondacija “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca, Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation. All rights reserved