Welcome to the official web page of the 'Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun' Foundation / Dobrodošli na službenu web stranicu Fondacije 'Arheološki park: Bosanska piramida Sunca'al Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation

English Bosnian Serbian Croatian German Arabic French French Swedish Italian

A+ A A-
1. Prema vazecim teorijama (Maxwell) brzina EMT u nekom medijumu zavisi od njegove magneto-elektricne provodljivosti i za prosecne vrednosti zemlje manja je oko 8.4 puta od brzine u vakumu i priblizno…
Researcher of the Tesla’s technology, Elec. Eng. Goran Marjanovic from Belgrade, Serbia presented the scientific paper at the Conference in New York in January 2013 dedicated to 70-th Anniversary from…
Piše: Goran Marjanović, elec.eng. Model Kvantiranih Gustina Energije /1/ direktna je posledica postavke o kvantiranim gustinama energije, odnosno temporalizacije prostora. Podsetimo se ukratko najvažniih detalja. Po tom Modelu, univerzum sačinjavaju…
Measuring equipment: 1. Teslameter TM 40 [H50Hz, nT]2. Trifield meter, 100XE [H, mG; E, V/m]3. The digital multimeter Mastech MS8229 [T, oC; Hum, %; Noi, dBrel]4. HF-broadband amplifier IB Mraz,…
Magnetotelurska i elektrodinamička istraživanja, septembar 2016, misija: “Bosanska dolina piramida”, Visoko, BiH (Delimični, najinteresantniji nalazi) Napomena1: Kompletna merenja se čuvaju u bazi podataka G.Marjanovic.
PIŠE: Dipl.Eng. Goran Marjanović, Beograd   Nehercijanske Tehnologije Nikole Tesle - osnov 3. tehnološke revolucije: https://youtu.be/wW561Qc8DJs   “Univerzalna Matrica Kreacije” ima hologramsku strukturu fraktalnog tipa tako da svaka promena u duhovnom…
Merna oprema: 1. Teslametar TM 40 [H50Hz, nT]2. Trifield metar, 100XE [H, mG; E, V/m]3. Digitalni multimetar Mastech MS8229 [T, oC; Hum, %; Noi, dBrel]4. VF-Širokopojasni pojačavač, IB Mraz, “E”-…
Gost emisije "Intervju" bio je Goran Marjanović, inženjer i stručnjak za delo Nikole Tesle. Goran Marjanović kaže da se lično oseća kao teslijanac, ali da ga, nažalost, nakon više od…
Piše: Goran Marjanović Čvrsto verujem da je Nikola Tesla jedan od najznačajnijih ljudi naše civilizacije jer — kako smo to već više puta pokazali (npr. [1]) - dubina njegovih uvida…
Piše: dipl. ing. Goran Marjanović   Naša skromna iskustva u "ogledalu Kozireva" (MNCNT) pre nekoliko godina pokazala su nesumnjivo moguć uticaj na kontakt sa "višom Realnošću" ili "dubljim aspektima" vlastitog…
Nikola Tesla one of the greatest minds ever, Interview dipl.ing. Goran Marjanovic. if you are able to translate the video, so many people will hear the details of the greatest…
…upotrebom konvencionalno-klasičnih mernih uređaja i merenjima po trenutno najsavremenijoj geomorfološkoj naučnoj metodologiji potvrđeno je prisustvo energetskih polja strukturno veoma biskih “Nehercijanskim” talasima Nikole Tesle…. Planina Rtanj, oduvek je plenila svojom…
Prema raspodeli Stabilnih objekata u Modelu Kvantiranih Gustina Energije /1/, Čovek je smešten u domenu ”Makrosvemira” i to - gle slučaja – baš u tački zlatnog preseka, na apscisi Energija/Prostor…
Spoznaje drevnih civilizacija, utkane u strukturnu matricu piramidalnih i sakralnih gradjevina, zapravo visoko-sofisticiranih energetskih mašina - višestruko su premašivale naša današnja znanja. Nikola Tesla je bio jedan od prvih naučnika…
Knowledge of ancient civilizations, woven into the structural matrix of the pyramid and sacral buildings, that actually are a highly-sophisticated energy machines - went several times beyond our present-day knowledge.…
Torziona polja su suptilno-energetski fenomeni vrtložnog oblika, prisutni u svim segmentima našeg življenja, no – u prirodi i nama dostupnom delu Realnosti njihova jačina je izuzetno mala i kvalitativno teško…
Danas gotovo niko više ne sumnja da nismo sami u Svemiru. Sa druge strane – uprkos brojnim neidentifikovanim objektima, fenomenima i/ili pojavama i ponekom «kontaktu» – komunikacije sa vanzemaljskim bićima…
Nikola Tesla, najveći pronalazač svih vremena, otac naizmeničnih struja, obrtnog magnetnog polja i niza visokofrekventnih fenomena koji su zadivili svet, umro je 7. januara 1943. godine u Njujorku, u svojoj…
Prema izjavama samoga Tesle on je, pre više od jednog stoleća, otkrio i u svojim eksperimentima koristio jednu novu vrstu elektromagnetnih talasa koje je nazvao nehercijanskim. To je učinio da…
Copyright 2005- © Fondacija--- “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca, Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation. All rights reserved