Welcome to the official web page of the 'Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun' Foundation / Dobrodošli na službenu web stranicu Fondacije 'Arheološki park: Bosanska piramida Sunca'al Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation

English Bosnian Serbian Croatian German Arabic French French Swedish Italian

A+ A A-

INZINJER GORAN MARJANOVIC: IZVOR ELEKTROMAGNETIZMA PIRAMIDE

1. Prema vazecim teorijama (Maxwell) brzina EMT u nekom medijumu zavisi od njegove magneto-elektricne provodljivosti i za prosecne vrednosti zemlje manja je oko 8.4 puta od brzine u vakumu i priblizno u slobodnom prostoru. Dakle simetricnost tacaka isijavanja jednostavno ne dolazi u obzir.

2. Po definiciji “Dubina penetracije” EMT u zemlju je duzina propagacije za koju njegova jacina opadne na 1/e (~40%) vrednosti. Za frekvenciju od ~30 kHz, iznosi 200 – 300 metara !!!

3. Koncentraciju EMT talasa frekvencije ~30 kHz, cija je talasna duzina ~10 km u vakumu i slobodnom prostoru, u snop precnika ~ 5 m, apsolutno je  nemoguce ostvariti bilo kojim pasivnim elementom, posebno ne “metalnim sfernim ogledalom”. Imajuci u vidu efekte disperzije u medijimačija je gustina bliska  gustini zemlje – takav efekat je jos manje moguc.

4. EMT zracenja frekvencije 20 – 30 kHz registrovana su na velikom broju piramidalnih objekata sirom planete. Cak i da je nekim cudom moguce “metalnim ogledalom“ koncentrisati EMT – tesko je poverovati da je priroda “spontano” “kreirala” takve kombinacije objekata “piramida + ogledalo” pri cemu je to metalno ogledalo “nastalo” bas na dubini jedne cetvrtine talasne duzine.

5.  Snaga signala kreiranog Piezoelementima izuzetno je malog intenziteta i bez obzira na broj i/ili velicinu takvih elemenata, kombinacija afirmativno-interferentnih efekata nemoguce je ostvariti snagu reda velicine 10 kW u sferi cija bi velicina odgovarala pojmu “tacke isijavanja” za predlozeni model.

Ukratko – fenomeni registrovani na objektima u Arheoloskom parku Piramide Sunca i drugim piramidalnim objektima tesko se mogu objasniti na zadovoljavajuci nacin strukturom transverzalno vektorskih elektromagnetnih talasa. Suprotno tome, mehanizmi propagacije longitudinalno-skalarnih talasa koje sam izneo i u “Izvestaju merenja”(Scientific research, September 2014, mission: Archeological park Visoko, BiH),  podrzani i od strane savremenih istrazivaca (npr:  Haifeng Wang, Luping Shi, Boris Luk'yanchuk, Colin Sheppard and Chong Tow Chong, "Creation of a needle of longitudinally polarized light in vacuum using binary optics," Nature Photonics, Vol.2, pp 501-505, 2008), omogucuju mnogo logicnija tumacenja.

Copyright 2005- © Fondacija--- “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca, Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation. All rights reserved