Welcome to the official web page of the 'Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun' Foundation / Dobrodošli na službenu web stranicu Fondacije 'Arheološki park: Bosanska piramida Sunca'al Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation

English Bosnian Serbian Croatian German Arabic French French Swedish Italian

A+ A A-

GAMLA, UPPSALA: KRALJEVSKI TUMULUSI

Piše: Dr Semir Osmanagić

Središte švedskog kraljevstva, a još prije toga najznačajnija lokacija u Švedskoj je svakako Gamla Uppsala (‘Stara Uppsala’). Uppsala je danas četvrti najveći grad u Švredskoj. U Srednjem Vijeku tlo je bilo niže, rijekama se moglo ploviti kroz ovaj kraj čime je i značaj bio veći. Podizanje tla i nemogućnost plovidbe učinile su da je Štokholm preuzeo primat u švedskom druđtvu.

Na arheološko-muzejsko-crkvenoj lokaciji Gamla Uppsale, dominira kamena crkva. U njenim zidovima su (nekada) bili ugrađeni blokovi s runskim pismom, te blokovi koji su pripadali nepoznatoj utvrdi. To je bilo uobičajeno za srednjevjekovnu crkvenu rutinu. Pronašli bi lokaciju značajnu za lokalnu tradiciju, uništili njihove spomenike (hramove, megalitne strutkure) i tim materijalom sagradili crkvu i prateće objekte. U zidu oko crkve upotrijebljeno je hiljade tona kamena, različitih dimenzija i razliite vrste. Uočljiv je granit.

U legendama je prisutno sjećanje na nekadašnji raskošni hram. Po nekima riječ je o drvenoj konsturkciji, drugi pominju da je hram bio prekriven zlatom. U tom drugom slučaju, nelogično je da se zlato stavlja preko drvene graševine. Logičnije bi bilo da je preko monumentalne kamene građevine.

Nedaleko od crkve su tri distinktivna konusna uzvišenja. Do 1820. većina tadašnjih ‘stručnjaka’ tvrdila je da je riječ o prirodnm brdu. Tadašnji švedski kralj naložio je istraživanje i iskopavanje i dokazano je da se unutar kriju osstaci sahranjenog velikodostojanstvenika s plaštom, oružjem i svakodnevnim predmetima.

Naravno, za mene je pitanje da li su ovi ostaci otprije 1.500 godina unutar tumulusa dokaz graditelja i svrhe.

Tri tumulusa zovu ‘Kraljevskim grobnicama’. Međutim, s obje strane, su polurazrušeni tumulusi različitih dimenzija. Pretpostavlja se da ih je u Švedskoj nekada bilo između 2.000.3,000 tumulusa. Većina ih je uništeno, preorano, kamenje razbacano, samljeveno, sadržina pokradena.

Danas je nemoguće reči šta je dovelo da takve ekspanzije u gradnji konusnih zemljanih uzvišenja, koji su značili manipulaciju sa stotinama hiljada tona materijala.

Zadnje ažuriranje utorak, 12 mart 2024 13:53
Copyright 2005- © Fondacija--- “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca, Archaeological Park: Bosnian Pyramid of the Sun Foundation. All rights reserved